Nederland - Nederlands
selecteer een land
 

Bericht voor klanten/leveranciers:


AbbVie verzamelt gegevens, waaronder informatie herleidbaar tot personen, betreffende klanten, medische- en paramedische beroepsbeoefenaren, deskundigen uit de branche, leveranciers, dienstverleners, zakenpartners met wie AbbVie een zakelijke of commerciële relatie heeft. Deze informatie, herleidbaar tot personen, bevindt zich in systemen die door AbbVie worden beheerd, zodanig dat AbbVie voldoet aan de regelgevende meldplicht, diensten en relaties beheert, betalingsverplichtingen beheert en reageert op verzoeken zoals rechtens vereist. De systemen van AbbVie bevatten basisgegevens van personen, zoals naam, functie, beroepsmatige connecties en contactgegevens, alsmede gegevens over activiteiten die AbbVie eventueel nu en in het verleden heeft (gehad) met klanten, medische en paramedische beroepsbeoefenaren, deskundigen uit de branche, leveranciers, dienstverleners en zakenpartners. AbbVie slaat alle identificerende persoonsgegevens op een veilige manier en overeenkomstig toepasselijke wetgeving en normen op. AbbVie mag persoonsgegevens over u doorgeven aan andere AbbVie-locaties over de hele wereld, waaronder de Verenigde Staten en andere landen waarin misschien niet dezelfde gegevensbeschermende voorschriften worden gehanteerd als in uw land. AbbVie-locaties over de hele wereld zijn echter verplicht identificerende persoonsgegevens te beschermen en te behandelen op een manier die overeenkomt is met deze mededeling en in overeenstemming is met het beleid van AbbVie BV en de toepasselijke wetgeving.

Klanten, medische- en paramedische beroepsbeoefenaren, deskundigen uit de branche,  leveranciers, dienstverleners, zakenpartners hebben het recht gratis informatie te ontvangen over de gegevens die we over u bezitten en uw identificerende persoonsgegevens die in de systemen van AbbVie worden bewaard op verzoek te (laten) wijzigen of te verwijderen. Gelieve hiertoe contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: privacyoffice@abbvie.com (VS)

Verlaten abbvie.nl

De AbbVie website die u hebt opgevraagd is bestemd voor inwoners van een bepaald land of bepaalde landen, zoals op die website vermeld staat. Als gevolg daarvan kan de site informatie bevatten over geneesmiddelen en andere producten of het gebruik van die producten die in andere landen of regio's niet is goedgekeurd. Bent u inwoner van een ander land dan waar de site zich op richt, neem dan contact op met uw plaatselijke AbbVie-filiaal om de juiste productinformatie voor uw land te krijgen.

De AbbVie website die u hebt opgevraagd kan worden weergegeven in een andere taal dan van uw land van herkomst.

De AbbVie website die u hebt opgevraagd is mogelijk niet aangepast voor uw schermafmetingen.

Wenst u verder te gaan naar deze AbbVie website?

Afsluiten abbvie.nl

De productspecifieke internetsite die u hebt opgevraagd, is bedoeld voor de inwoners van een bepaald land of bepaalde landen, zoals aangegeven op die site. Als gevolg daarvan kan de site informatie bevatten over farmaceutica en andere producten of het gebruik van die producten die in andere landen of regio's niet is goedgekeurd. Bent u inwoner van een ander land dan de landen waar de site zich op richt, ga dan terug naar AbbVie.com of neem contact op met uw plaatselijke AbbVie-filiaal om de juiste productinformatie voor uw land te krijgen.

De productspecifieke internetsite die u hebt opgevraagd, is mogelijk niet geoptimaliseerd voor uw schermafmetingen.

Wilt u verdergaan naar deze productspecifieke site?

Exit abbvie.nl

Notice

U verlaat nu de website abbvie.nl. AbbVie controleert en bewaakt geen teksten die buiten het domein www.abbvie.nl vallen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite die u hebt opgevraagd, of voor links vanuit deze site.

De productspecifieke internetsite die u hebt opgevraagd, is mogelijk niet geoptimaliseerd voor uw schermafmetingen.

Wilt u verdergaan naar deze site?