Skip to main content

AbbVie & oogzorg

Je ogen zijn het venster naar de wereld. Bij sommige aandoeningen of ziektes zijn je ogen echter gevoelig voor ontsteking of beschadiging en kan slechtziendheid het gevolg zijn. Daarom focust AbbVie zich op (nieuwe) behandelingen die het gezichtsvermogen behouden en beschermen.

Bij deze oogproblemen voorziet AbbVie in geneesmiddelen:

  • Vochtophoping rond de macula ten gevolge van diabetes (diabetisch macula oedeem) of afsluiting van bepaalde bloedvaatjes in het netvlies
  • Inwendige oogontsteking (uveïtis)
  • Beschadiging van de oogzenuw (glaucoom)
  • Droge ogen

Verschillende toepassingen

Onze geneesmiddelen en hulpmiddelen voor de oogzorg variëren van oogdruppels tot een gel-achtig afvoerbuisje dat in het oog wordt geplaatst of een biologisch afbreekbaar implantaat dat werkzame stof afgeeft.

Ruime ervaring

Al meer dan 70 jaar heeft AbbVie ervaring in de oogzorg. Daarmee hebben we een schat aan kennis over dit kleine, complexe orgaan opgebouwd.