Skip to main content

Myelofibrose (MF)

Myelofibrose is een zeldzame bloedziekte die jaarlijks bij ongeveer 140 mensen geconstateerd wordt. De meeste patiënten zijn ouder dan 60 jaar, maar myelofibrose treft ook jongeren.

Wat is myelofibrose?

Myelofibrose (MF) is een zeldzame ziekte van de bloedcellen in het beenmerg. Myelum betekent beenmerg, fibrose is bindweefselvorming. Bij deze zeldzame bloedziekte woekeren witte bloedcellen en bloedplaatjes. Ze veroorzaken fibrose (bindweefselvorming) in het beenmerg. Het bindweefsel vervangt het beenmerg, waardoor bloedcelvorming naar de milt verplaatst. Dit heeft vaak bloedarmoede en een vergrote milt tot gevolg.

Je hebt twee vormen van myelofibrose: primaire of idiopathische myelofibrose en secundaire myelofibrose. Bij de idiopathische vorm staat de ziekte op zichzelf en is de oorsprong onbekend. Bij de secundaire vorm treedt de ziekte op bij personen die een andere aandoening hebben, zoals leukemie of tuberculose.

Verloop van myelofibrose

Myelofibrose heeft in het begin soms een vrij rustig verloop. MF geeft in het begin dan ook niet veel klachten. Over het algemeen zijn er twee
stadia:

  1. Beginstadium (prefibrotische myelofibrose)
    Toename van het aantal bloedplaatjes en soms ook het aantal witte bloedcellen.
  2. Gevorderd stadium (klassieke myelofibrose)
    Woekering van bindweefsel in het beenmerg waardoor de bloedcellen verdrongen worden. Er is een tekort aan rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes. Andere organen als de lever en de milt proberen dit te compenseren. Een vergrote milt kan het gevolg zijn.

Behandeling van myelofibrose

De behandeling van myelofibrose verschilt per persoon. Behandelingen zijn gericht op het verlichten van symptomen en het
verhogen van de kwaliteit van leven. Huidige behandelopties zijn:

  • Medicatie   
  • Stamceltransplantatie  
  • Bloedtransfusie   
  • Miltbestraling en -verwijdering

Afhankelijk van de leeftijd en het stadium van de ziekte beoordeelt de arts welke behandelopties mogelijk zijn.

Momenteel wordt er klinisch onderzoek gedaan naar de werking van een onderzoeksmiddel bij mensen met myelofibrose. Lees hier meer over het onderzoek dat AbbVie doet.