Nederland - Nederlands
selecteer een land

TRANSPARANTIE EN REGELGEVING


Bij AbbVie werken we nauw samen met zorgprofessionals en patiëntenorganisaties op het vlak van informatie-uitwisseling, educatie en zorgprogramma’s. Daarbij zijn we open en transparant met als doel de samenwerking tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en AbbVie inzichtelijk te maken.

 

SAMENWERKING INZICHTELIJK

Het is onze overtuiging dat optimale zorg tot stand komt door middel van een sterke multidisciplinaire samenwerking tussen alle partijen in de zorg.

Op www.transparantieregister.nl staat alle informatie over financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorginstellingen, patiëntenverenigingen en de farmaceutische organisaties.

AbbVie is lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nederland. Transparantie is een van de thema’s op www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl. 


Ondersteuning patiëntenverenigingen

Sinds 2015 worden patiëntenorganisaties ook in het register gemeld. De Gedragscode bepaalt tevens dat vergunninghouders en patiëntenorganisaties transparant zijn over hun financiële relaties. Er is voor gekozen ook deze relaties vanaf 1 januari 2015 onder te brengen in het Transparantieregister Zorg.

In 2017 heeft AbbVie een 12-tal patiëntenorganisaties ondersteund in de vorm van sponsoring voor uiteenlopende projecten voor een totaalbedrag (dus voor alle organisaties in totaal) van rond de 80.000 euro (2016: ca. 75.000; 2015: 100.000 euro). Bij ieder sponsorverzoek maken wij de afweging: draagt dit bij aan het verbeteren van de zorg voor en de kwaliteit van leven van mensen met ernstige, vaak chronische aandoeningen. 

 

 


Klinisch onderzoek

AbbVie investeerde in 2017 een totaalbedrag van € 3,005,131.20 in Onderzoek & Ontwikkeling in Nederland (2016: € 3.557.691; 2015: € 1.735.000). Voor klinisch onderzoek werken we samen met ca. 40 ziekenhuizen.

Download de Transparency Disclosure Methodological Notes om te zien wat onder de financiële ondersteuning van Onderzoek & Ontwikkeling valt. Bekijk hier de Nederlandse data voor EFPIA transparantie rapportage.


Wet- en regeleving

Naast transparantie over samenwerking, kenmerkt onze branche zich door specifieke wet- en regelgeving. Dit hoort bij ons en is vast onderdeel van ons dagelijks handelen. We zetten de belangrijkste wet- en regelgeving op een rij:

Geneesmiddelenwet

De Geneesmiddelenwet regelt in Nederland zaken rondom de productie, de handel, het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen.

Code Geneesmiddelen Reclame
Als sector namen we zelf het initiatief voor de Code Geneesmiddelen Reclame. In deze gedragscode staan heldere regels over geoorloofde reclame voor geneesmiddelen en interacties richting zorgprofessionals. Ga voor meer informatie naar www.cgr.nl.

Verlaten abbvie.nl

De AbbVie website die u hebt opgevraagd is bestemd voor inwoners van een bepaald land of bepaalde landen, zoals op die website vermeld staat. Als gevolg daarvan kan de site informatie bevatten over geneesmiddelen en andere producten of het gebruik van die producten die in andere landen of regio's niet is goedgekeurd. Bent u inwoner van een ander land dan waar de site zich op richt, neem dan contact op met uw plaatselijke AbbVie-filiaal om de juiste productinformatie voor uw land te krijgen.

De AbbVie website die u hebt opgevraagd kan worden weergegeven in een andere taal dan van uw land van herkomst.

De AbbVie website die u hebt opgevraagd is mogelijk niet aangepast voor uw schermafmetingen.

Wenst u verder te gaan naar deze AbbVie website?

Afsluiten abbvie.nl

De productspecifieke internetsite die u hebt opgevraagd, is bedoeld voor de inwoners van een bepaald land of bepaalde landen, zoals aangegeven op die site. Als gevolg daarvan kan de site informatie bevatten over farmaceutica en andere producten of het gebruik van die producten die in andere landen of regio's niet is goedgekeurd. Bent u inwoner van een ander land dan de landen waar de site zich op richt, ga dan terug naar AbbVie.com of neem contact op met uw plaatselijke AbbVie-filiaal om de juiste productinformatie voor uw land te krijgen.

De productspecifieke internetsite die u hebt opgevraagd, is mogelijk niet geoptimaliseerd voor uw schermafmetingen.

Wilt u verdergaan naar deze productspecifieke site?

Exit abbvie.nl

Notice

U verlaat nu de website abbvie.nl. AbbVie controleert en bewaakt geen teksten die buiten het domein www.abbvie.nl vallen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite die u hebt opgevraagd, of voor links vanuit deze site.

De productspecifieke internetsite die u hebt opgevraagd, is mogelijk niet geoptimaliseerd voor uw schermafmetingen.

Wilt u verdergaan naar deze site?