Skip to main content

Bericht voor klanten/leveranciers

AbbVie verzamelt gegevens, waaronder informatie herleidbaar tot personen, betreffende klanten, medische- en paramedische beroepsbeoefenaren, deskundigen uit de branche, leveranciers, dienstverleners, zakenpartners met wie AbbVie een zakelijke of commerciële relatie heeft. Deze informatie, herleidbaar tot personen, bevindt zich in systemen die door AbbVie worden beheerd, zodanig dat AbbVie voldoet aan de regelgevende meldplicht, diensten en relaties beheert, betalingsverplichtingen beheert en reageert op verzoeken zoals rechtens vereist. De systemen van AbbVie bevatten basisgegevens van personen, zoals naam, functie, beroepsmatige connecties en contactgegevens, alsmede gegevens over activiteiten die AbbVie eventueel nu en in het verleden heeft (gehad) met klanten, medische en paramedische beroepsbeoefenaren, deskundigen uit de branche, leveranciers, dienstverleners en zakenpartners. AbbVie slaat alle identificerende persoonsgegevens op een veilige manier en overeenkomstig toepasselijke wetgeving en normen op. AbbVie mag persoonsgegevens over u doorgeven aan andere AbbVie-locaties over de hele wereld, waaronder de Verenigde Staten en andere landen waarin misschien niet dezelfde gegevensbeschermende voorschriften worden gehanteerd als in uw land. AbbVie-locaties over de hele wereld zijn echter verplicht identificerende persoonsgegevens te beschermen en te behandelen op een manier die overeenkomt is met deze mededeling en in overeenstemming is met het beleid van AbbVie BV en de toepasselijke wetgeving.

Klanten, medische- en paramedische beroepsbeoefenaren, deskundigen uit de branche,  leveranciers, dienstverleners, zakenpartners hebben het recht gratis informatie te ontvangen over de gegevens die we over u bezitten en uw identificerende persoonsgegevens die in de systemen van AbbVie worden bewaard op verzoek te (laten) wijzigen of te verwijderen. Gelieve hiertoe contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: 
[email protected] (VS)