Skip to main content

AbbVie sluit zich aan bij de GAP200: Close the gap!

Werk zorgt ervoor dat je je ontwikkelt, dat je een onderdeel bent van de samenleving. Je ontwikkelt relaties met collega’s, ontmoet nieuwe mensen, stimuleert je creativiteit en je leert dagelijks. Dit is helaas niet zo vanzelfsprekend voor 500.000 jongeren die opgroeien met een chronische fysieke aandoening. Er bestaat een grote kloof tussen deze jongeren en de arbeidsmarkt. AbbVie en Emma at Work slaan de handen ineen om deze kloof te dichten.

GAP200

“Door ons aan te sluiten bij GAP200, kunnen we jongeren met een fysieke aandoening helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Werk geeft zelfvertrouwen en het gevoel dat je meedoet. Dat gunnen wij iedereen. Mensen helpen fit te zijn voor werk en privéleven, dat is de ambitie waarvoor wij ons dagelijks inzetten. Het werk van Emma at Work sluit daar naadloos bij aan”, aldus Lennaert Rijken, General Manager bij AbbVie.

Met het GAP200 membership maakt Emma at Work het mogelijk dat jongeren ontwikkelingstraject de GAP Track doorlopen, groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en hiermee hun (sociale) achterstand inhalen.

Over Emma at Work

Emma at Work, in 2006 opgericht in het Emma Kinderziekenhuis/AMC, begeleidt jongeren vanaf 15 jaar met een chronische fysieke aandoening naar een zelfstandige toekomst. Voor deze jongeren is het belangrijk om van jongs af aan werkervaring op te doen om hun kansen op een (financieel) zelfstandige toekomst te vergroten.

Emma at Work dicht de kloof tussen deze jongeren en de maatschappij. Met de GAP Track focussen ze op ontwikkeling en training van jongeren vanaf 15 jaar, en samen met het partner netwerk GAP200 zorgen ze ervoor dat deze groep een eerlijke kans krijgt op de arbeidsmarkt.