Skip to main content

Samen werken aan een gezonde leefomgeving

30 juni 2022 | werken bij AbbVie

Een van de kernwaarden van AbbVie is: ‘Serving the Community’. Tijdens de Week of Possibilities besteden we hier extra aandacht aan. Medewerkers zetten zich wereldwijd in voor de gemeenschap door vrijwilligerswerk te doen voor groepen mensen die het soms moeilijk hebben, zoals kinderen, nieuwkomers en ouderen (#AbbVieGivesBack). Op 30 juni namen 123 collega’s van AbbVie Nederland deel aan inspirerende activiteiten uit de koker van Stichting NL Cares.

‘We merken dat de behoefte aan gezelschap en positiviteit groot is’, geeft NL Cares aan. ‘Gelukkig zijn er genoeg creatieve oplossingen te bedenken om je in te zetten voor een ander, en elkaar een hart onder de riem te steken.’

In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht vonden acht activiteiten plaats rond thema’s als educatie, gemeenschap, eenzaamheid, integratie, milieu en duurzaamheid. Een keuze maken viel niet mee.   

Sociale interactie

Zo werd er geklust op een Kinderboerderij ’t Brinkie, een bijzondere ontmoetingsplek voor jong én oud. Op een woonzorglocatie dansten collega’s de salsa met eenzame ouderen (samen dansen is toch leuker). Er werd flink gesport met jonge nieuwkomers; je kunt niet vroeg genoeg beginnen met een gezonde levensstijl. Dit sluit goed aan bij de missie van AbbVie: mensen helpen fit te zijn voor werk- en privéleven.

Scholieren van groep 7 en 8 uit Amsterdam-West kregen hulp bij het opstarten van een fictieve eigen onderneming. En zij waren niet de enigen die wat leerden die ochtend. En jonge nieuwkomers tussen 7 en 12 jaar maakten kennis met de Nederlandse cultuur en historie in het Amsterdam Museum.  

Klimaat en duurzaamheid

Milieuvervuiling en klimaatverandering hebben een negatieve invloed op onze gezondheid en welzijn. Reden genoeg om samen met oudere bewoners van een wooncentrum zwerfafval op te ruimen. Deze Social Clean Up is zo niet alleen goed voor het leefklimaat, maar stimuleert ook sociaal contact. Andere collega’s hebben zich ingezet voor een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten, zoals bijen en vlinders, door ‘bloembommen’ te maken en bloemzaden te planten.

Uit de reacties op te maken was #AbbVieGivesBack voor iedereen zeer geslaagd. NL Cares, dank voor de organisatie van deze impactvolle dag!