Skip to main content

Betere zorg: maak de patiënt zélf expert

5 apr 2019 | Immunologie


Een chronische ziekte kan enorme impact hebben op het leven van patiënten, ook als het medisch gezien ‘best goed’ gaat. Maastricht UMC+ stimuleert met SMART-IBD het zelfmanagement onder patiënten. Met resultaat: het aantal opnames en polibezoeken neemt flink af en de therapietrouw neemt toe. Marieke Pierik, MDL-arts in het Maastricht UMC+, vertelt erover in een artikel in Zorgvisie.

‘Dokters zijn op jaarbasis maar een paar uur beschikbaar voor iedere patiënt. Ze kunnen niet altijd coachen of raad geven. Dat gaat ten koste van de aandacht voor het functioneren en de ervaren kwaliteit van leven van patiënten. Die zijn wat dat betreft veelal aangewezen op zichzelf. En hoe meer zij weten over hun ziekte, hoe meer ze zelf kunnen doen. Daarom is het zaak iedere patiënt zélf zijn grootste expert te maken’, aldus Pierik.

SMART-IBD richt zich op patiënten met chronische darmklachten als de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Smart staat voor: Systematic Measurement of All Relevant Topics. Het gaat om het vastleggen van data. Klinische data, maar ook om o.a. beïnvloedingsfactoren als beweging, roken, voeding, support uit het netwerk en therapietrouw.

Pierik: “De kennis die we opdoen, delen we met patiënten. We merken dat zij vaak ook bewuster bezig zijn met hun ziekte en de behandeling, en makkelijker de weg vinden met specifieke vragen. Smart-IBD stelt ons in staat om holistisch naar de patiënt te kijken.” Lees hier het volledige artikel

AbbVie is betrokken bij de zorg voor mensen met immunologische aandoeningen en ondersteunt projecten, zoals Smart-IBD, die bijdragen aan de ambitie om mensen te helpen fit te zijn voor werk en privéleven.