Skip to main content

‘De zorg kan ouders van couveusekinderen helpen - óók als het over werk gaat’

Ilona Jochems over de wegwijzer Werken met een couveusekind

Partner artikel - Ouders van een couveusekindje hebben wel wat anders aan hun hoofd dan werk. Toch is het verstandig om in de zware weken of maanden na de bevalling óók aandacht voor werk te hebben. Daarom ontwikkelde Care4Neo samen met Centrum Werk Gezondheid de wegwijzer Werken met een couveusekind. Voor ouders, werkgevers, collega’s én zorgverleners. Ilona Jochems van Care4Neo vertelt erover op Skipr. Lees het artikel ook hier.

Care4Neo (de voormalige Vereniging van Ouders van Couveusekinderen) is belangenbehartiger van ouders, én van andere betrokkenen. Van de opa’s en oma’s tot de vroeggeborenen zelf. Onder het motto kwetsbare kinderen, krachtige ouders praat ze mee over de inrichting van de zorg, en focust ze zich steeds meer op lotgenotencontact, wetenschappelijk onderzoek en informatievoorziening. Met deze wegwijzer als meest recente voorbeeld. Die voorziet in een duidelijke behoefte, volgens Ilona Jochems, voorzitter van Care4Neo: ‘Als je net een kindje gekregen hebt, ligt daar natuurlijk de prioriteit. En zeker als dat kindje te vroeg of ziek geboren is. Maar werk is ook belangrijk. Niet alleen vanwege het inkomen, maar ook omdat het je een eigen leven geeft, naast de zorg voor je kind. Het geeft identiteit, voldoening, zingeving en sociaal contact. Het combineren van de zorg voor een couveusekind met werk is alleen wel bijzonder complex. Daar willen we ouders bij helpen.’

Extra zorg en extra zorgen

De basis voor de wegwijzer was de kennis van Centrum Werk Gezondheid. Jochems: ‘Biofarmaceutisch bedrijf AbbVie heeft ons in contact gebracht met Centrum Werk Gezondheid. Dankzij hun ervaring konden we een vliegende start maken met de wegwijzer. Hun kennis hebben we aangevuld met de ervaringen van verschillende ouders. Veel ouders van couveusekinderen lopen tegen dezelfde dingen aan. Bijvoorbeeld dat je werkgever niet helemaal begrijpt wat er eigenlijk gebeurt. Dat heb ik zelf ook gemerkt. Zo lang je kindje in het ziekenhuis ligt, is voor iedereen helder dat werk niet de hoogste prioriteit heeft. En als je dan thuis komt, verwachten mensen dat het grote genieten aanbreekt. Maar dan begint het pas, want dan moet je het allemaal zelf gaan doen. Dat geldt voor alle ouders, maar ouders van couveusekinderen krijgen daar vaak nog extra zorg én extra zorgen bij. Ieder kind is anders, maar vaak is het fysiek, mentaal en emotioneel erg zwaar. Als je je werkgever daar niet in meeneemt, houdt het begrip vanzelf een keer op. En als je wel weer aan het werk gaat, al is het maar om op te bouwen, gebeurt dan hetzelfde bij je collega’s.’

Juist zorgverleners kunnen ouders daarbij ondersteunen. Jochems: ‘Of het nou gaat om huisartsen, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers of psychologen: allemaal kunnen ze ouders het vertrouwen geven dat werken weer kán. Of juist iemand tegen zichzelf in bescherming nemen, of andere raad geven vanuit hun professionele ervaring. Maar dan moeten ze er wel oog voor hebben. Zelf heb ik zeventien weken in het ziekenhuis gezeten, vaak met een vaste verpleegkundige. Dan voer je zóveel gesprekken, dat het bijna raar is als je werk niet aan de orde komt. In mijn geval was het ziekenhuis een ideale plek om raad te geven en te krijgen. En we weten dat veel zorgverleners ook benieuwd zijn naar wat ze kunnen doen, en waar ze op moeten letten. Dus hebben we voor hen ook checklisten in de wegwijzer opgenomen.’

Praten over wat kan

De wegwijzer richt zich ook op collega’s en leidinggevenden. Veel werkgevers zijn van goede wil, benadrukt Jochems. ‘Maar niet iedere werkgever kan evenveel dragen. Multinationals hebben vaak diepe zakken, maar als je bij een mkb’er met vijf personeelsleden werkt, komt jouw afwezigheid veel harder aan. Dan is misschien niet alles mogelijk, en daar zul je over moeten praten. Hoe eerder en hoe duidelijker je het er sámen over hebt, hoe groter de kans is dat je eruit komt. En de zorg kan je daarbij helpen.’

In de wegwijzer staan, naast de checklists, verwijzingen naar de belangrijkste wet- en regelgeving en andere informatiebronnen. De wegwijzer is te downloaden op Care4Neo.nl.

---

De wegwijzer Werken met een couveusekind kwam mede tot stand dankzij biofarmaceutisch bedrijf AbbVie. Dat is als founding partner betrokken bij Fit for Work Nederland, een programma van Centrum Werk Gezondheid dat ook tot deze wegwijzer leidde. AbbVie heeft de ambitie mensen te helpen fit te zijn voor werk én privéleven - en een gezonde combinatie van werk en ouderschap helpt daarbij.