Skip to main content

Hematologiepatiënten kunnen kiezen voor zorg aan huis

3 dec 2019 | Oncologie

Beeld: Shutterstock.com

Partner nieuws – Patiënten van het specialisme Hematologie in het Albert Schweitzer ziekenhuis kunnen sinds kort kiezen voor het thuis ontvangen van diverse vormen van zorg. Onder de naam ‘ThuisBeter – Hematologie aan huis’ nodigen de hematologen momenteel patiënten uit voor bloedprikken in een prikpost dichter bij huis, het thuisbezorgd krijgen van medicatie en consulten op afstand door middel van beeldbellen met FaceTalk.

Het gaat nu nog om een onderzoek. De verwachting is dat de service daarna structureel wordt aangeboden. Hematoloog Eva de Jongh: “Met de eerste dertig patiënten die meedoen, houden we een nul- en effectmeting. Daarnaast is er een controlegroep van dertig mensen die de zorg op de reguliere manier blijft ontvangen.” Met vragenlijsten wordt in kaart gebracht welke voor- en nadelen de patiënt ervaart. Uiteindelijk zouden per jaar zo’n tweehonderd patiënten van deze service gebruik kunnen maken.

De Jongh: “Het gaat om patiënten met onder meer polycythemia vera, chronische myeloïde of lymfatische leukemie en multipel myeloom, die behandeld worden met medicijnen in tabletvorm en aan een aantal voorwaarden voldoen. In veel gevallen zijn het ofwel oudere mensen die relatief vaak afhankelijk zijn van mantelzorgers, of juist mensen die nog volop deelnemen aan het arbeidsproces. Beide groepen kunnen veel baat hebben bij minder reizen, minder verzuim van werk en school en minder noodzaak tot mantelzorg.”

In de periode na de diagnose moeten patiënten vaak op het spreekuur komen: eens per een à twee maanden. In een latere fase wordt dat twee à vier keer per jaar. De Jongh: “We denken dat veel mensen belangstelling hebben voor een andere manier van communiceren met hun behandelend arts of verpleegkundig specialist. Beeldbellen is hierin nu onze volgende stap. Als patiënt ben je in je vertrouwde omgeving, maar toch heb je face-to-face contact, dus veel interactiever dan met een telefoontje.”

De nieuwe werkwijze is mogelijk dankzij de ondersteuning van Result Laboratorium, de Poliklinische Apotheek en de afdeling Informatisering & Automatisering van het Albert Schweitzer ziekenhuis, FaceTalk en biofarmaceutisch bedrijf AbbVie. 'ThuisBeter - Hematologie aan huis' is één van de zorgvernieuwingsinitiatieven binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis die worden aangeduid met de term ‘Zorg van Waarde’. Het ziekenhuis verstaat daaronder: de kwaliteit van zorg voor de patiënt verder verbeteren, tegen lagere kosten. Dit wordt bereikt door de juiste zorg te bieden op de juiste plek (in het ziekenhuis, bij een andere zorgorganisatie of thuis bij de patiënt).

Albert Schweitzer Ziekenhuis en AbbVie werken samen aan 'Zorg van Waarde' projecten binnen o.a. de hematologie. Vanuit de ambitie mensen te helpen fit te zijn voor werk en privéleven ondersteunt AbbVie initiatieven die hieraan een bijdrage leveren. 'Thuis Beter' is zo'n initiatief, met als doel de zorg voor hematologiepatiënten verder te verbeteren.