Skip to main content

‘Ook voor mensen met kanker is werk vaak de kurk waar ze op drijven’

Dagvoorzitter Inge Diepman in gesprek met Jorita van den Hombergh, senior HR business partner bij AbbVie Nederland. Foto: Kwok-Hung Wong

Tijdens de eerste Nationale Kanker en Werk Dag, op 5 november, kwamen werkgevers, werknemers en alle andere betrokken partijen bij elkaar om te leren en ervaringen te delen. Een groot succes, volgens Machteld de Bont, voorzitter van de organiserende stichting NKWD. Ze vertelt erover op Skipr.nl

‘Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, verwoordde het in haar speech mooi: werkgevers en werknemers moeten het goede gesprek met elkaar aangaan, en door bewustwording en kennisdeling kunnen we sámen mensen helpen te blijven participeren.’ De Bont: ‘Bij werkgevers én werknemers is de eerste reflex vaak dat kanker en werk niet samen kunnen gaan. Die beeldvorming willen we kantelen. Omdat werk voor veel mensen de kurk is waar ze op drijven. Het biedt inkomen, structuur en contacten. Je voelt je op je werk even geen patiënt. En door inzetbaar te blijven, is het vaak eenvoudiger in te stromen als je weer volledig aan het werk gaat. Zelfs als ze niet inzetbaar zijn, vinden veel mensen het tijdens hun ziekte prettig om betrokken te blijven bij hun werk. En daarnaast kunnen we al die mensen economisch gezien niet missen: in ons land krijgen jaarlijks 45.000 mensen in de beroepsbevolking de diagnose kanker.’

Taboe weghalen

De Nationale Kanker en Werk Dag is bedoeld om het taboe rond kanker en werk weg te halen. Dit jaar was het thema: wat kan er wél. De Bont: ‘Dat thema slaat op de kansen en mogelijkheden die er zijn als het gaat om kanker en werk. Er kan zoveel meer als je met elkaar zoekt naar oplossingen, de juiste informatie aangereikt krijgt en weet waar je deskundigheid kunt vinden. Ook medisch kan er steeds meer. Behandelingen hoeven bijvoorbeeld lang niet altijd meer zoveel impact op je leven te hebben als vijftien jaar geleden. De vraag is alleen: hoe bepaal je wat iemand wel of niet kan? Hoe praat je daarover? En met wie moet je die afspraken verder afstemmen?

Uiteindelijk hebben werkgevers, werknemers, sociale partners, het UWV, de wetenschap, de overheid én zorgprofessionals hier allemaal mee te maken. De komende jaren krijgt de Nationale Kanker en Werk Dag elk jaar een vervolg. We willen alle betrokkenen telkens bijpraten over nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen, en iedereen de kans geven om lessen en ervaringen te delen. En we kijken telkens of er stappen zijn gezet waar we de overheid meer bij moeten betrekken. Dat zullen we iedere keer aan de hand van een ander thema doen. We gaan nog zeker vier jaar door. En hopelijk is het daarna niet meer nodig, omdat alle taboe rond kanker en werk dan verdwenen is.’

Voorbereiden, niet improviseren

De Nationale Kanker en Werk Dag vond nu plaats op Landgoed Zonheuvel in Doorn, met inspirerende sprekers, actieve workshops, en nagespeelde scènes. De Bont: ‘We hebben bewust gekozen voor deze vorm: geen praatjes en plaatjes, maar direct naar de basis - het gesprek tussen een medewerker en zijn leidinggevende. Een gesprek waarin je je leidinggevende vertelt dat je kanker hebt, is voor iedereen heftig. Daar wilden we niet omheen draaien. Zodat mensen zich er ook bewust van worden dat dit iets is waar je je op voor kunt bereiden. Het belangrijkste is dat je na zulk slecht nieuws weet hoe je samen het traject in gaat, voortdurend contact houdt en blijft afstemmen. ‘Het is belangrijk om met een open blik te kijken naar wat er wél kan. Soms sta je misschien met lege handen, maar gelukkig kan er vaak heel veel.

Er zijn meer dan 200 verschijningsvormen van de ziekte, met allemaal eigen behandelingen en prognoses. En de rol die werk in iemands leven speelt, voor de diagnose, tijdens de ziekte, en erna, is ook voor iedereen anders. Het blijft maatwerk. Tijdens de Dag werd de Gesprekshulp werk en kanker uitgereikt aan Mariëtte Hamer. Die folder maakt het praten over kanker op de werkvloer makkelijker. Vanaf de diagnose wordt per fase van de ziekte uitgelegd wat er mogelijk gebeurt en hoe je daar als medewerker en werkgever over kunt praten. Zo hopen we werkgevers en werknemers te helpen om de juiste beslissingen te nemen als het gaat om werken na de diagnose kanker.’

***

AbbVie heeft als ambitie mensen te helpen fit te zijn voor werk en privéleven. Wij zien daarin een rol voor onszelf weggelegd als goed werkgever, maar ook als partner in zorg. Vanuit de overtuiging dat iedereen na de diagnose kanker begeleid moet worden in zijn of haar werksituatie, ondersteunen wij initiatieven om het bewustzijn over kanker en werk te vergroten, zoals de Nationale Kanker en Werk Dag.