Skip to main content

​Uitkomstindicatoren ontwikkelen: begin klein en houd het overzichtelijk

8 mrt 2019 | Oncologie

Hoe kom je ‘starting from scratch’ tot een set uitkomstindicatoren voor een bepaalde aandoening? En dat in een tijdsbestek van negen maanden? Gewoon, door te doen. Daarom ontwikkelt een werkgroep een set aanbevelingen voor diagnose, behandeling en nazorg bij patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL).

Projectleider is Jeanne Heijnen, ziekenhuisarts in opleiding in Haaglanden Medisch Centrum en consultant bij adviesbureau Kinase. De eindresultaten zijn er nog niet, maar een belangrijke les is al geleerd: begin klein en houd het overzichtelijk.

“Het initiatief voor dit project kwam van AbbVie”, legt Jeanne Heijnen uit. “Voor CLL waren er nog geen lopende VBHC-projecten, terwijl het er zich juist voor leent. CLL is een chronische aandoening met relatief veel ziektejaren, veel onzekerheden en dus een grote impact op de kwaliteit van leven.”

Eerste stap

Om de patiënt zoveel mogelijk eigen regie te laten houden, zijn naast klinische uitkomsten ook andere patiënt-relevante uitkomsten van belang. Als doelstelling voor het project werd omschreven: ‘Ontdekken in de praktijk of en hoe inzicht in uitkomsten van zorgverlening op systematische wijze gebruikt kan worden om verbeteringen in de zorg voor CLL te realiseren en wat daarvan het effect is op de zorgkosten’.

Een andere reden om voor CLL te kiezen is dat oncologie en hematologie brede en complexe terreinen zijn. Door de focus op één specifieke aandoening te leggen, wordt een eerste, overzichtelijke stap gezet. Zo wordt ervaring opgedaan en concrete resultaten geboekt.

Lees het volledige artikel op Qruxx.com