Skip to main content

Toekomstbestendige zorg is duurzame zorg

AbbVie onderschrijft de noodzaak van duurzame zorg. We willen onze voetafdruk verkleinen en bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutraal zorgstelsel.

AbbVie zet zich dagelijks in voor toekomstbestendige zorg: toegankelijk, hoogwaardig en betaalbaar. Zorg die aansluit op de behoefte van patiënten en in samenspraak  tot stand komt. Zorg die de kwaliteit van leven van mensen verbetert. Zorg die het milieu en klimaat zo veel mogelijk ontziet. Zorg die aansluit bij de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.


AbbVie draagt hieraan bij met nieuwe geneesmiddelen en behandelingen, nauwe samenwerkingen met zorgpartners en met een zorgvuldige bedrijfsvoering die het milieu zo min mogelijk belast. Dat is onze verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties.

Green Deal Duurzame Zorg - voor een gezonde toekomst

De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid. De WHO ziet de klimaatcrisis zelfs als de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Tegelijkertijd veroorzaakt de medische sector zelf circa 7% van de CO2-uitstoot in Nederland. Daarom hebben zorginstellingen, overheden en bedrijven afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg.

De Green Deal staat voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor circulariteit van grondstoffen en materialen. Doel is om gezamenlijk de duurzaamheid van de zorgsector te versnellen. Ook AbbVie heeft zich hierbij aangesloten. Uitgangspunt is én blijft dat geneesmiddelen toegankelijk blijven voor iedereen die ze nodig heeft.

AbbVie wil zijn ecologische voetafdruk verkleinen. We zetten ons daarom internationaal in voor CO2-reductie, circulair werken, beperken van medicijnresten in water en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Onze ambitieuze wereldwijd lange termijn doelstellingen zijn in 2015 vastgesteld en in 2022 ingediend bij SBTI die de doelstellingen gevalideerd heeft:

  • 42% minder CO2-uitstoot in 2030 (t.o.v. 2021)
  • 100% elektriciteit ingekocht uit hernieuwbare energiebronnen in 2030
  • 50% minder waterverbruik in 2050
  • Minimaal 20% minder afval vanaf 2022
  • 50% hergebruik van materialen in 2025

Green Deal 3.0 - samen werken aan duurzame zorg

De Ministers van Zorg, de Minister van Klimaat en Energie en partijen uit de zorgsector hebben inmiddels nieuwe afspraken ondertekend: Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan Duurzame zorg’. Deze Green Deal zet in op de verduurzamingstransitie in de zorgsector en maakt de acties concreter. Onze koepelorganisatie Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft namens onze sector deze Green Deal 3.0 opgesteld en ondertekend.

Het nieuwe akkoord bestaat uit vijf thema’s: gezondheidsbevordering, kennis & bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en medicatie. De vijf doelstellingen van Green Deal 3.0 zijn:

  • Meer inzet op gezondheidsbevordering van patiënten en zorgmedewerkers
  • Vergroten van kennis en bewustwording over de klimaat- en milieu-impact van zorg en over de impact van klimaat en milieu op gezondheid
  • 55% minder CO2-uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) en klimaatneutrale zorg in 2050
  • 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 (t.o.v. 2016) en maximaal circulaire zorg in 2050
  • Verminderen van milieubelasting door medicatiegebruik.

 

Milieu, maatschappij en bestuur (ESG)

Als wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf stelt AbbVie hoge eisen aan de geneesmiddelen en oplossingen die we ontwikkelen. Voor onze bedrijfsvoering gelden dezelfde hoge standaarden. We onderkennen dat we als bedrijf en als sector een unieke gelegenheid hebben om een echt verschil te maken in het leven van mensen. Onze medewerkers zetten zich hier elke dag voor in.  

Het gaat er niet alleen om welke doorbraken we bereiken, het gaat er ook om hoe we dat doen. AbbVie stimuleert initiatieven op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur die bijdragen aan de duurzame groei van ons bedrijf. Zo kunnen we een positieve impact creëren, voor alle belanghebbenden en voor toekomstige generaties.

Lees hier het 2022 ESG Action Report (ESG: environmental, social, governance)