Fit voor werk en privéleven

Je voelt je beter als je meedoet

Werken Aan Werkbehoud; Ook Daarvoor Zorgt Abbvie

Mee kunnen blijven doen aan de maatschappij, dát is wat er toe doet voor veel mensen die chronisch of ernstig ziek zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is aan het werk blijven. Daarom geven wij dagelijks invulling aan de ambitie ‘mensen helpen fit te zijn voor werk en privéleven’. Hoe? Door samen met onze partners in de zorg praktische oplossingen te bedenken die in de praktijk werken. Oplossingen die werkenden, waarvan 1 op de 3 chronisch ziek is, aan het werk houden. Die de zorg, zorgverleners én patiënten beter maken. Om als gehele sector sámen deze impact te kunnen maken, brengt AbbVie de juiste partijen, middelen, expertise en ervaring samen. Deze intensieve samenwerkingen met onze partners vormen daarvan een voorbeeld: 

Fit for Work

Fit for Work is een platform van meer dan 25 maatschappelijke organisaties en partners uit het bedrijfsleven dat zich, door werknemers, werkgevers en zorgverleners praktisch te ondersteunen, inzet voor werkbehoud bij een chronische aandoening. Als founding partner van het platform organiseren we, samen met de andere platformleden, bijeenkomsten waarin sleutelfiguren uit de zorg en de overheid samenkomen om het belang van werkbehoud bij chronische aandoeningen en kanker te bespreken. Dan worden mogelijke oplossingen aangedragen, relevante bevindingen toegelicht én succesvolle resultaten uit de praktijk gedeeld.

TARGET@WORK: Blijven Werken Als Behandeldoel

Werk als behandeldoel; dát is Target@Work. Met dit initiatief geven we gehoor aan diverse onderzoeken die bevestigen dat werken gezonder, zelfverzekerder én veerkrachtiger maakt om zodoende fysieke en emotionele uitdagingen, die helaas bij een chronische ziekte horen, aan te gaan. Met ondersteuning van AbbVie vertaalde de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie dit uitgangspunt naar de praktijk. Arbeidsparticipatie werd opgenomen in een richtlijn en in divers (educatie)materiaal werd onderstreept hoe belangrijk het is om werk onderdeel te laten uitmaken van het behandelplan. Inmiddels hebben meer dan honderd reumatologen en reumaverpleegkundigen binnen zes centra het thema werk als behandeldoel aangekaart. Lees ook SKIPR 'De zorg krijgt steeds meer oog voor het werk van de patiënt'.

Het Kleine Heldenhuis Biedt Nazorg Bij Vroeggeboorte

In het Kleine Heldenhuis krijgt een te vroeg geboren baby, evenals zijn of haar ouders, broertje(s) en zusje(s), multidisciplinaire medische én psychosociale nazorg. Hierin is veel aandacht voor de emotionele rollercoaster waar het gezin, eenmaal weer thuis, dikwijls in belandt. Begrip op de werkvloer voor deze heftige tijd is belangrijk om later, als de storm weer is gaan liggen, de draad van het werkende leven weer op te kunnen pakken. Samen met de zorgverleners van Het Kleine Heldenhuis wordt daar actief naartoe gewerkt. AbbVie ondersteunt dit initiatief met kennis, netwerk en middelen. Lees ook SKIPR 'Betere zorg voor gezin bij vroeggeboorte'.

Radboudumc Zet in Op Werkbehoud

Een kwart van de mensen met kanker verliest zijn of haar baan. Ook mensen die chronisch ziek zijn, hebben moeite hun baan te behouden. Een verontrustend gegeven omdat patiënten die hun baan verliezen, minder snel herstellen, een grotere kans hebben op een depressie en vaker een beroep doen op een uitkering. In het Radboudumc willen ze dit tij keren. Daarom zijn klinisch arbeidsgeneeskundigen aangesteld die de patiënt vanaf diagnose begeleiden en ondersteunen in vragen rondom werk en maatschappelijke deelname. Lees ook Zorgvisie 'Werk als behandeldoel: écht perspectief'.

Wat betekent 'fit voor werk en privéleven' voor AbbVie? Bekijk de video