Skip to main content

Patiëntenverenigingen

Het is onze overtuiging dat optimale zorg tot stand komt door middel van een sterke multidisciplinaire samenwerking tussen alle partijen in de zorg. Zeker ook met patiëntenverenigingen.

Ondersteuning van patiëntenverenigingen

AbbVie werkt nauw samen met zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Dit doen wij onder andere op het vlak van informatie-uitwisseling, educatie en ondersteuning. Het is onze overtuiging dat optimale zorg tot stand komt door middel van een sterke multidisciplinaire samenwerking tussen alle partijen in de zorg.

AbbVie is transparant over de samenwerking die het bedrijf heeft met zorgprofessionals, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. We maken dit inzichtelijk via transparantieregister.nl. Op deze website staat alle informatie over financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorginstellingen, patiëntenverenigingen en de farmaceutische organisaties. Op deze manier komen wij tegemoet aan de maatschappelijke wens tot meer transparantie in de zorg. Die gedachte ondersteunen wij.

Sponsoring ten behoeve van de gezondheidszorg

In 2020 heeft AbbVie meerdere patiëntenorganisaties ondersteund in de vorm van sponsoring voor uiteenlopende projecten voor een totaalbedrag (dus voor alle organisaties in totaal) van rond de 35.000 euro. Bij ieder sponsorverzoek maken wij de afweging: draagt dit bij
aan het verbeteren van de zorg voor en de kwaliteit van leven van mensen met ernstige, vaak chronische aandoeningen.

Patiëntenorganisaties spelen een cruciale rol bij de verbetering van de gezondheidszorg en zij behartigen belangen van specifieke patiënten(groepen). AbbVie vindt het dan ook van groot belang dat patiëntenorganisaties gesteund worden in hun werk en pleit voor een brede basis van bedrijven en instanties die deze organisaties financieel en inhoudelijk ondersteunen.