Aandachtsgebieden

We zijn altijd op zoek naar nieuwe oplossingen voor moeilijk te behandelen aandoeningen. Onze focus ligt daarbij op specifieke aandachtsgebieden waarin we echt impact kunnen maken.

Bouwen op jarenlange kennis en expertise

We richten ons op vijf aandachtsgebieden - gebieden waarin we onze expertise hebben bewezen en jarenlange kennis hebben opgebouwd. Dit zorgt ervoor dat we door kunnen blijven ontwikkelen, weten wat werkt en onszelf blijven verbeteren. We focussen ons met name op immunologie, neurologie, oncologie, esthetiek en oogzorg. Ook zijn we actief in de virologie en een aantal andere specialistische, therapeutische gebieden.

Aandachtsgebieden in één oogopslag


Immunologie

Zo'n één miljoen mensen in Nederland hebben een immunologische aandoening; ziektes die ontstekingen veroorzaken in het lichaam, chronisch zijn en vragen om langdurig gebruik van geneesmiddelen. AbbVie zet zich al jaren in om mensen met een immunologische aandoening mee te laten doen in de maatschappij.

Neurologie

De impact van neurologische aandoeningen op patiënten en de maatschappij is enorm. We blijven werken aan meer onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve geneesmiddelen voor chronische neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, Alzheimer, migraine en beroerte.

Oncologie

Samen kanker te slim af zijn. Dat is ons streven, elke
dag opnieuw. Omdat we weten dat voor mensen met kanker elke dag telt. Ook in oncologie zijn we vastbesloten om samen met partners de komende jaren een grote bijdrage te leveren aan zorgverbeteringen en kankerbestrijding.


Esthetiek

We weten hoeveel invloed zelfvertrouwen heeft op ons leven. Daarom ontwikkelen we producten en technologieën binnen de esthetische geneeskunde, zoals injectables voor het gezicht, body contouring en huidverzorging. Dit doen we vanuit Allergan Aesthetics, een onderneming van AbbVie.Oogzorg

Ogen zijn het venster naar de wereld. Bij sommige aandoeningen of ziektes zijn ogen echter gevoelig voor ontsteking of beschadiging, wat kan leiden tot slechtziendheid. Daarom ontwikkelen we nieuwe behandelingen die het gezichtsvermogen behouden en beschermen.


Voorbij onze aandachtsgebieden

Onze teams delen één duidelijke visie: innovatie leidt tot nieuwe ontdekkingen. Niet alleen binnen onze aandachtsgebieden, maar ook daar ver voorbij. Naast onze focus aandachtsgebieden, zetten we ons in om wereldwijd antwoorden te vinden op belangrijke thema's in de zorg. We werken onder andere aan:

  • Infectieziekten: Ons werk op dit gebied omvat antibacteriële en antivirale programma's. Voorbeelden hiervan zijn Hepatitis C, HIV en COVID-19. Binnen ons pro bono programma hebben meer dan 400 wetenschappers onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van geneesmiddelen voor verwaarloosde tropische ziekten, zoals onchocerciase, de ziekte van Chagas en malaria.
  • Pulmonologie: We hebben onderzoeksprogramma's voor idiopathische longfibrose (IPF), waarmee we kijken naar middelen om de ziekte een halt toe te roepen en te genezen. 
  • Endocrinologie: We richten ons op aandoeningen die verband houden met hormonale stoornissen, zoals hypothyreoïdie en hyperparathyreoïdie, en aandoeningen die verband houden met de gezondheid van vrouwen, zoals zware menstruatiebloeding door baarmoederfibromen bij premenopauzale vrouwen. 
  • Therapeutische neurotoxinen: We onderzoeken manieren om de toepassing van toxines uit te breiden als medische therapie, onder andere om atriumfibrillatie na hartchirurgie te verminderen of voor het tegengaan van een overactieve blaas, interstitiële cystitis en blaaspijnsyndroom.
  • Aandoeningen van het maagdarmkanaal: Ook kijken we naar aandoeningen van het maagdarmkanaal, die geen verband houden met auto-immuunziekten. Onder andere de mogelijkheden rondom pancreasenenzymvervangingstherapie en therapieën voor het prikkelbare darmsyndroom met constipatie.
HCV video
Hepatitis C overwinnen
Hepatitis C overwinnen

Ik weet nog precies waar ik was toen ik de eerste resultaten zag van de fase drie klinische studies.

Seble Wagaw
Vice President CMC Strategy and Portfolio Leadership, AbbVie

Wil je met jouw expertise ook het verschil maken?


Ontdek de mogelijkheden bij AbbVie en zet de volgende stap in je carrière. Als jij ook gelooft dat het nog beter kan.