Transparantie en regelgeving

We werken integer en transparant - zonder uitzondering. We houden ons altijd aan alle geldende wet- en regelgeving én vrijwillige gedragscodes die relevant zijn voor onze branche.


Openheid en transparantie

Transparantieregister

Bij AbbVie werken we nauw samen met zorgprofessionals en patiëntenorganisaties op het vlak van informatie-uitwisseling, educatie en zorgprogramma’s. Daarbij zijn we open en transparant met als doel de samenwerking tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en AbbVie inzichtelijk te maken.

De samenleving vraagt om openheid. Daarom is het Transparantieregister Zorg opgericht door diverse belangrijke zorgpartijen, waaronder de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, en de verenigingen voor artsen. AbbVie is lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Op www.transparantieregister.nl staat alle informatie over financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorginstellingen, patiëntenverenigingen en de farmaceutische organisaties.

Wet- en regelgeving

Naast transparantie over samenwerking, kenmerkt onze branche zich door specifieke wet- en regelgeving. Hier valt onder andere de Geneesmiddelenwet onder, waarin alle zaken omtrent de productie, de handel, het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen staan. Ook houdt AbbVie zich aan de Code Geneesmiddelen Reclame, een initatief van de sector. In deze gedragscode staan heldere regels over geoorloofde reclame voor geneesmiddelen en interacties richting zorgprofessionals.

Klinisch onderzoek

Aan de introductie van onze geneesmiddelen gaat veel klinisch onderzoek vooraf. AbbVie investeerde in 2022 een totaalbedrag van € 2.279.280 in Onderzoek & Ontwikkeling in Nederland (in 2021 was dit €2.219.267). Voor klinisch onderzoek werken we samen met ca. 40 ziekenhuizen. Download de Transparency Disclosure Methodological Notes om te zien wat onder de financiële ondersteuning van Onderzoek & Ontwikkeling valt. Bekijk hier de Nederlandse data voor EFPIA transparantie rapportage.Ondersteuning patiëntenverenigingen

Sinds 2015 worden patiëntenorganisaties ook in het transparantieregister gemeld. De gedragscode van de sector bepaalt tevens dat vergunninghouders en patiëntenorganisaties transparant zijn over hun financiële relaties. Er is voor gekozen ook deze relaties vanaf 1 januari 2015 onder te brengen in het Transparantieregister Zorg.

Bij ieder ondersteuningsverzoek toetsen wij of het verzoek bijdraagt aan het verbeteren van de zorg voor, en de kwaliteit van leven van mensen met, ernstige, vaak chronische aandoeningen.

In 2023 hebben we in totaal bijna 36.000 euro bijgedragen aan verschillende initiatieven van en met patiëntenorganisaties. In 2022 bedroeg de ondersteuning van uiteenlopende projecten van meerdere patiëntenorganisaties totaal zo’n 38.000 euro.