Klinische studies

Een onmisbaar onderdeel van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen

Genezing

Het ultieme doel

Wij helpen bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. Waar mogelijk is genezing ons ultieme doel. Aan de introductie van onze geneesmiddelen gaat veel klinisch onderzoek vooraf. Een onmisbaar onderdeel van de ontwikkeling, want hiermee komen we te weten of het geneesmiddel daadwerkelijk werkt en veilig is. Mensen die behandeld worden in ziekenhuizen, werken mee aan deze onderzoeken.

In Nederland werken we met 40 ziekenhuizen samen voor klinisch onderzoek. In academische ziekenhuizen, maar ook in algemene ziekenhuizen door heel Nederland. We werken nauw samen met de behandelend artsen. Deze samenwerking zorgt voor een hoge kwaliteit van onderzoek.


De reden dat we naar ons werk komen is om patiënten beter te kunnen helpen

Melissa Falcone
Senior Director, Patient Services Program, AbbVie

Fasen van klinisch onderzoek

Zodra geneesmiddelen uit ons laboratorium komen, gaan we ze testen in grote internationale studies. Dan start fase 1 van het onderzoek: we kijken naar hoe iemand op het nieuwe geneesmiddel reageert en welke dosering nodig is. Dit gebeurt over het algemeen bij gezonde vrijwilligers. Ziet alles er goed uit? Dan betrekken we in fase 2 vrijwilligers met de aandoening om na te gaan of het geneesmiddel aan de verwachtingen voldoet. Hierbij gaan we verder op de resultaten uit fase 1. In fase 3 onderzoeken we de uiteindelijke doseringen in grotere patiëntengroepen. Ook vergelijken we het nieuwe geneesmiddel dan met een bestaand middel of placebo om het verschil in werkzaamheid te kunnen vaststellen.Deze onderzoeken worden over het algemeen in meerdere landen uitgevoerd.

Uiteindelijk verzamelen we resultaten uit alle deelnemende landen. Na een succesvolle fase 3, vragen we goedkeuring aan bij de autoriteiten. In Europa is dat de European Medicines Agency (EMA). Krijgen we groen licht? Dan mogen we het nieuwe geneesmiddel introduceren in alle landen die behoren tot de Europese Unie.

Ook doen we onderzoek naar onze geneesmiddelen die al zijn goedgekeurd. In fase 4 volgen we de veiligheid van het middel op lange termijn. Daarnaast verzamelen we wereldwijd alle aan ons gemelde bijwerkingen en controleren deze op consistentie met de reeds bekende meldingen.