Duurzaamheid

Wij maken keuzes die een blijvende impact hebben op patiënten, gemeenschappen en onze wereld.

Milieu en maatschappij

Investeren in een betere toekomst voor iedereen

Wij ondersteunen initiatieven op het gebied van milieu en maatschappij die zorgen voor duurzame groei. Daarmee creëren we een positieve impact voor toekomstige generaties.


Toekomstbestendige zorg is duurzame zorg. We willen onze voetafdruk verkleinen en bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutraal zorgstelsel. Daarom zetten we ons over de hele wereld in voor CO2-reductie, circulair werken, beperken van medicijnresten in water en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Daar hebben we concrete doelstellingen aan gekoppeld.

In 2027 hebben meer dan 79.1% van onze leveranciers duurzame doelstellingen met betrekking tot CO2-uitstoot.

In 2030 hebben we onze CO2-uitstoot verminderd met 42% ten opzichte van het basisjaar in 2021 én kopen we 100% van onze elektriciteit in uit hernieuwbare bronnen.
Het is de verantwoordelijkheid en het voorrecht van iedereen bij AbbVie om onze gemeenschappen te ondersteunen, onze samenleving te verbeteren en de patiënten van vandaag en morgen te helpen.

Richard A. Gonzalez
Chairman and CEO, AbbVie

Green Deal 3.0

De Ministers van VWS, de Minister van Klimaat en Energie en partijen uit de zorgsector hebben nieuwe afspraken ondertekend: de Green Deal 3.0. Deze deal zet in op de verduurzamingstransitie in de zorgsector en maakt de acties concreter. Onze koepelorganisatie Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft namens onze sector hieraan meegewerkt en de deal ondertekend.

Het nieuwe akkoord bestaat uit vijf thema’s: gezondheidsbevordering, kennis & bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en medicatie. De vijf doelstellingen van de Green Deal 3.0 zijn:

  • Meer inzet op gezondheidsbevordering van patiënten en zorgmedewerkers
  • Vergroten van kennis en bewustwording over de klimaat- en milieu-impact van zorg en over de impact van klimaat en milieu op gezondheid
  • 55% minder CO2-uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990) en klimaatneutrale zorg in 2050
  • 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 (t.o.v. 2016) en maximaal circulaire zorg in 2050
  • Verminderen van milieubelasting door medicatiegebruik.

Wil je met jouw expertise ook het verschil maken?


Ontdek de mogelijkheden bij AbbVie en zet de volgende stap in je carrière. Als jij ook gelooft dat het nog beter kan.