Privacyverklaring

Ingangsdatum: 3 mei 2021

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe AbbVie B.V., Wegalaan 9, 2132JD Hoofddorp (aangeduid met 'AbbVie', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze') uw persoonsgegevens kan verwerken via uw online en offline interacties met ons via de diensten, producten, communicatie en digitale eigendommen van AbbVie (inclusief websites en mobiele applicaties) die verwijzen naar deze privacyverklaring en wanneer AbbVie uw gegevens van derden (gezamenlijk 'AbbVie Relaties' genoemd) mag verkrijgen en beheren.

Lees de volledige privacyverklaring hieronder voor meer gedetailleerde informatie. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Welke persoonsgegevens wij mogen verzamelen
 • Hoe we persoonsgegevens gebruiken
 • Hoe we persoonsgegevens delen
 • Aanvullende informatie voor online interacties en privacyverklaring cookies
 • Links naar websites van derden en sociale-media-plug-ins
 • Aanvullende informatie voor inwoners van Californië
 • Aanvullende informatie voor sollicitanten
 • Aanvullende informatie voor zorgmedewerkers
 • Aanvullende informatie voor deelnemers aan patiënten- en klantenprogramma's
 • De privacy van kinderen
 • Onze contactgegevens
 • Uw privacyrechten en -keuzes
 • Gegevensbeveiliging en -bewaring
 • Internationale overdracht van persoonsgegevens
 • Toegang tot onze wereldwijde websites
 • Wijzigingen in ons privacybeleid

 

Welke persoonsgegevens wij mogen verzamelen

In dit onderdeel worden de algemene categorieën beschreven van de persoonsgegevens die we mogen verzamelen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven. 

Persoonsgegevens die wij van u of van andere bronnen verzamelen

AbbVie kan persoonsgegevens direct van u verzamelen, bijvoorbeeld als onderdeel van een registratie of wanneer u een vragenlijst invult. AbbVie kan persoonsgegevens ook indirect verkrijgen, bijvoorbeeld uit openbare bronnen (zoals websites of publiek toegankelijke databases) of van externe dataleveranciers, zorgverleners en zorgverzekeraars, externe partners en medewerkers. We kunnen persoonsgegevens uit verschillende online en offline bronnen combineren. De categorieën persoonsgegevens die AbbVie over u mag verzamelen omvatten:

 • directe identificatoren en contactgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres;
 • registratiegegevens, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord;
 • gegevens van Relaties, waaronder informatie over producten, behandelingen en gezondheidsaandoeningen die voor u relevant zijn;
 • transactiegegevens, waaronder aankopen en aanvragen;
 • financiële gegevens, zoals uw creditcardnummer;
 • inkomen en demografische gegevens, bijvoorbeeld wanneer u financiële steun aanvraagt voor een van onze producten;
 • gezondheidsgerelateerde informatie, zoals informatie over een gezondheidsaandoening, veiligheids- en gezondheidsinformatie met betrekking tot onze producten, verzekeringsinformatie of demografische gegevens;
 • betalingsgerelateerde informatie als u een dienstverlener van AbbVie bent.

 

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden met betrekking tot uw AbbVie Relaties, om met u te communiceren, om AbbVie Relaties en onze producten en diensten te verbeteren, en voor andere, interne zakelijke doeleinden. 

Administratie van programma's, diensten en andere interacties met u
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor reguliere zakelijke doeleinden, zoals het verwerken van betalingen en het beheer van financiële rekeningen, contractbeheer, websitebeheer, uitvoering, corporate governance en rapportageverplichtingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om programma's of diensten te leveren die u hebt aangevraagd, of om AbbVie-diensten te beheren, zoals directe aankopen, deelname aan een spaarprogramma of registratie om een korting te ontvangen. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om uw vragen te beantwoorden, de door u gevraagde diensten te verlenen, u een optimale klantervaring te bieden, onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, of acties uit te voeren met uw toestemming.

Marketingcommunicatie en informatie over ziekten
Wij versturen marketingcommunicatie die het gebruik van of deelname aan producten, diensten, programma's en onderzoeksevenementen van AbbVie promoten of we versturen andere voor u relevante informatie, zoals informatie over bepaalde gezondheidsaandoeningen. Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen en om te bepalen welke soorten marketingcommunicatie wij sturen.

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketingcommunicatie. Elke marketingcommunicatie bevat instructies over hoe u zich kunt afmelden voor marketingcommunicatie, of u kunt een e-mail sturen naar [email protected].

Persoonlijke ervaringen en betere relaties
Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om gepersonaliseerde aanbiedingen, informatie of diensten te creëren die zijn afgestemd op uw interesses en voorkeuren. Ze kunnen ook gebruikt worden om uw AbbVie Relaties te ontwikkelen en te verbeteren. In sommige gevallen verzamelen wij uw persoonsgegevens met uw toestemming. In andere gevallen verzamelen we deze informatie voor het legitiem zakelijke belang om AbbVie Relaties te optimaliseren en aan te passen.

Bedrijfs- en productadministratie en -verbetering
Om nieuwe feiten te ontdekken die AbbVie kunnen helpen de behoeften van de klant beter te begrijpen en zijn producten en diensten, materialen, programma's en behandelingen te verbeteren, ontwikkelen en evalueren, analyseert AbbVie persoonsgegevens voor zijn legitieme belangen in bedrijfs- en productverbetering.

Naleving van wet- en regelgeving
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder die met betrekking tot geneesmiddelenbewaking. Wij kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om de naleving van ons beleid en onze procedures te controleren, om fraude te voorkomen en om gebruikers te onderzoeken en te vervolgen die onze regels overtreden of zich schuldig maken aan gedrag dat illegaal of schadelijk is voor anderen of voor andermans eigendom.

 

Hoe we persoonsgegevens delen

In het algemeen delen wij persoonsgegevens met derden voor de hieronder beschreven zakelijke en commerciële doeleinden. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. 

Gelieerde partijen en leveranciers
Wij hebben relaties met verschillende leveranciers, waaronder onze gelieerde ondernemingen, die ons helpen bij de uitvoering van onze activiteiten en voor wie het nodig kan zijn om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van hun dienstverlening aan AbbVie. Wij eisen van hen dat zij de persoonsgegevens die via AbbVie Relaties zijn verzameld behandelen in overeenstemming met de toepasselijke contractuele privacy- en beveiligingsbepalingen.

Zakelijke en wetenschappelijke partners
Wij kunnen samenwerken met andere bedrijven en publieke en private organisaties om u producten, inhoud of diensten aan te bieden op een collectieve of 'co-branded' basis. U dient te beseffen dat in dergelijke gevallen naast deze privacyverklaring de privacyverklaring van de betreffende partner ook van toepassing kan zijn en dat er in een beperkt aantal gevallen sprake kan zijn van een gezamenlijke privacyverklaring.

Op co-branded formulieren en websites ziet u zowel het logo van AbbVie als het logo van de co-branded partner. Om toegang te krijgen tot co-branded diensten kan het zijn dat u een registratieformulier moet invullen. Deze registratiegegevens kunnen gedeeld worden met de co-branding-partners van AbbVie. U dient het privacybeleid van onze co-branding-partners te lezen, omdat dit in een aantal opzichten kan afwijken van het onze.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan onze externe auditors, advocaten, accountants en vergelijkbare professionals op basis van ons legitieme belang bij de uitvoering van onze activiteiten en onze verplichtingen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Openbaarmaking voor wettelijke verplichtingen, aan autoriteiten en voor de productveiligheid
Als u contact opneemt met AbbVie over de ervaring met onze producten, kunnen we de informatie die u met ons deelt gebruiken om onze rapporten in te dienen bij de Amerikaanse Inspectie van voedings-en geneesmiddelen (Food and Drug Administration), soortgelijke gezondheidsinstanties van overheden over de hele wereld en zoals anderszins wettelijk van ons wordt geëist. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om contact op te nemen met uw huisarts voor de opvolging naar aanleiding van een onverwacht voorval na het gebruik van ons product.

In bepaalde beperkte situaties kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, proces of verzoek of om redenen van algemeen belang, bijvoorbeeld om te voldoen aan de rapportageverplichting jegens regelgevende instanties met betrekking tot de veiligheid van onze producten, als reactie op een dagvaarding of om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of rechtshandhaving.

Bekendmaking aan volgende eigenaar of begunstigde
Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan een volgende entiteit na een fusie, consolidatie of andere reorganisatie, aan een koper van een deel van of al onze activa, of na een financieringsregeling of co-promotieovereenkomst. De persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld kunnen worden doorgegeven aan partijen die deel uitmaken van de transactie op basis van ons legitieme belang bij de voorbereiding en afronding van de transactie. Elke volgende entiteit zal gebonden zijn aan voorwaarden die redelijk vergelijkbaar zijn met deze privacyverklaring.

 

Aanvullende informatie voor online interacties en privacyverklaring cookies

Wij kunnen aanvullende categorieën persoonsgegevens verzamelen op basis van uw online interacties met ons, zoals beschreven in dit onderdeel. We gebruiken, delen en verstrekken uw persoonsgegevens uit online interacties ook voor de aanvullende doelstellingen die in dit onderdeel worden beschreven. De categorieën persoonsgegevens die worden verzameld en de doelstellingen van het gebruik en de verstrekking die in dit onderdeel worden beschreven, vormen een aanvulling op de verzameling, het gebruik en de verstrekking van persoonsgegevens die elders in deze privacyverklaring worden beschreven.

In dit onderdeel wordt ook beschreven hoe we cookies en andere technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen en hoe u cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van onze website en mobiele applicaties kunt beheren.

Persoonsgegevens die automatisch kunnen worden verzameld via onze websites en mobiele applicaties
Via uw gebruik van onze websites en mobiele applicaties kunnen we de volgende aanvullende categorieën persoonsgegevens verzamelen.

IP-adres
Wij kunnen het IP-adres (Internet Protocol) van uw computer of ander elektronisch apparaat registreren wanneer u onze website bezoekt. Een IP-adres identificeert het elektronische apparaat dat u gebruikt om websites te bezoeken, waardoor wij met uw apparaat kunnen communiceren en onze inhoud kunnen aanpassen.

Cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen
Wij verzamelen automatisch informatie via uw online interacties met ons door middel van tracking- en gegevensverzamelingstechnologieën zoals cookies, webbakens en pixels, API's, webdiensten, scripts, browseranalysetools en serverlogs. Een 'cookie' is een unieke numerieke code die op uw computer wordt geplaatst om uw interesses en voorkeuren te volgen en u als terugkerende bezoeker te herkennen. Een 'webbaken' (ook wel 'pixeltag' genoemd) is een transparante grafische afbeelding die op een website, e-mail of advertentie wordt geplaatst en waarmee zaken als gebruikersactiviteit en websiteverkeer in de gaten kunnen worden gehouden, inclusief gegevens over de website en mobiele applicatie die u heeft bezocht voordat en nadat u naar onze website of mobiele applicatie ging. Voor meer informatie over cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen, kunt u kijken op All About Cookies.
Onze cookies zijn opgedeeld in de volgende categorieën:

 • Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de kernfuncties van een site naar behoren te laten werken.
 • Functionele cookies: Met deze cookies kunnen we het gebruik van de website analyseren om de prestaties te evalueren en te verbeteren. Ze worden ook gebruikt om de gebruikerservaring op de site te verbeteren, zoals het meten van interacties met een bepaalde inhoud of het onthouden van instellingen.
 • Reclamecookies: Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter voor u zijn. Wij kunnen deze informatie delen met adverteerders of gebruiken om meer inzicht te krijgen in uw interesses. Reclamecookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om gegevens te delen met adverteerders, zodat de advertenties die u te zien krijgt relevanter voor u zijn, om u in staat te stellen bepaalde pagina's te delen met sociale netwerken of om u in staat te stellen opmerkingen te plaatsen op onze website.

Als u een gedetailleerd overzicht wilt zien van alle cookies die wij op onze websites gebruiken, inclusief de externe partijen die cookies op onze websites plaatsen, de specifieke cookie en de levensduur van de cookie, klikt u op 'cookie-instellingen' onderaan deze pagina. Als de levensduur van een cookie niet in de cookie-instellingen wordt vermeld, hanteren wij een standaardlevensduur van dertien (13) maanden, tenzij de wet een kortere periode voorschrijft. U kunt de cookie-instellingen ook gebruiken om u af te melden voor een niet-noodzakelijke cookie-categorie.

U kunt cookies niet alleen uitschakelen in de cookie-instellingen, maar ook via uw browser. Let wel op dat sommige cookies noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze websites en dat de functionaliteit van onze website zal verminderen als u deze cookies uitschakelt of verwijdert.

Als u uw browser en niet onze cookie-instellingen wilt gebruiken om u af te melden voor de trackingcookies van Google Analytics of Adobe Analytics, kunt u de Google Analytics opt-out browser-add-on installeren, en u kunt zich afmelden voor Adobe Analytics.

Mobiele tracking
Sommige AbbVie Relaties zijn beschikbaar als mobiele applicatie of mobiele site die u op uw mobiele apparaat kunt gebruiken. Als u een mobiel apparaat gebruikt om AbbVie Relaties te openen en gebruiken, kunnen wij naast de andere hierboven beschreven gegevens de volgende mobiel-specifieke gegevens verzamelen: apparaat- of reclame-ID, soort apparaat, soort hardware, MAC-adres (Media Access Control), IMEI (International Mobile Equipment Identity), de versie van uw mobiele besturingssysteem, het platform dat wordt gebruikt voor de toegang tot of het downloaden van de AbbVie-sites en -applicaties (bijvoorbeeld Apple, Google, Amazon, Windows), locatiegegevens en gebruiksinformatie over uw apparaat en uw gebruik van AbbVie Relaties.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken voor online interacties
Naast het gebruik dat afzonderlijk in deze privacyverklaring wordt beschreven, kunnen wij de persoonsgegevens die we online over u hebben verzameld ook gebruiken voor de aanvullende doeleinden die in dit onderdeel worden beschreven.

Gepersonaliseerde gebruikerservaringen
Wij kunnen uw IP-adres en de persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen door middel van cookies of vergelijkbare trackingtechnologieën gebruiken om het gebruik van en de navigatie op onze websites en mobiele applicaties gemakkelijker te maken, om u te helpen bij uw registratie en aanmelding, om de inhoud te personaliseren door te anticiperen op de informatie en diensten die voor u interessant kunnen zijn en om onze interacties met u te personaliseren en te verbeteren door de informatie die wij verstrekken relevanter voor u te maken. Wij kunnen de gegevens over uw websitegebruik ook toevoegen aan het algemene profiel dat wij over u bijhouden, zodat wij onze AbbVie Relaties met u kunnen personaliseren. Wanneer wij e-mailcommunicatie verzenden, kunnen wij een webbaken of soortgelijke trackingtechnologie in de e-mail plaatsen om te weten of uw apparaat HTML-e-mails kan ontvangen of om bij te houden of de e-mail of een bijlage of link in de e-mail geopend is. Wij gebruiken deze gegevens om te bepalen en te documenteren of een bepaald deel van onze communicatie relevanter voor u was.

In sommige gevallen verzamelen wij deze persoonsgegevens met uw toestemming. In andere gevallen verzamelen we deze informatie voor het legitiem zakelijke belang om uw gebruikerservaring te optimaliseren en aan te passen.

Digitale analyse en verbetering
Wij kunnen de persoonsgegevens die u ons geeft en de online informatie die wij automatisch verzamelen via cookies en soortgelijke trackingtechnologieën gebruiken om het internetverkeer en de voorkeuren van gebruikers in de gaten te houden. Wij kunnen ook e-mailcommunicatie volgen via webbakens of soortgelijke trackingtechnologieën om geaggregeerde statistieken en rapporten op te stellen om zodoende de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes te analyseren en te verbeteren.

We verzamelen we deze informatie voor het legitiem zakelijke belang om AbbVie Relaties te beveiligen, verbeteren, analyseren en optimaliseren.

Sociale-media-analyse
Wij kunnen ook openbare bronnen zoals websites en sociale-mediakanalen analyseren om ons inzicht in de interacties met en opvattingen over onze producten, diensten en evenementen te volgen, analyseren en verbeteren. AbbVie en haar dienstverleners zullen bij de uitvoering van dergelijke activiteiten de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke bronnen respecteren.

Tell-A-Friend-functies
Op onze websites kunnen we 'Tell-A-Friend'-functies aanbieden. Als u deze functie gebruikt, verzamelen we de contactgegevens van uw vriend. Wij sturen uw vriend automatisch een eenmalige e-mail met de door u opgegeven informatie of met een uitnodiging om de website te bezoeken. Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons verstrekt als onderdeel van de 'Tell-A-Friend'-functionaliteit uitsluitend om deze eenmalige e-mail te versturen.

Hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld via online interacties
Naast de verstrekking van persoonsgegevens die afzonderlijk in deze privacyverklaring wordt beschreven, kunnen wij de persoonsgegevens die we online over u hebben verzameld ook gebruiken voor de aanvullende doeleinden die in dit onderdeel worden beschreven.

Reclame van derden en advertenties op basis van online gedrag
Wij kunnen u via de websites en mobiele applicaties van derden online advertenties aanbieden voor AbbVie-producten en -diensten die op u zijn afgestemd en die gebaseerd kunnen zijn op de persoonsgegevens die u aan ons of via de website van derden heeft verstrekt, of op uw browseractiviteiten, aankopen of interesses. Wij kunnen informatie over uw apparaat, die we hebben verkregen via cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen en te volgen op basis van uw AbbVie Relaties, delen met onze leveranciers van reclamediensten.

Een aantal AbbVie Relaties doet aan 'online-gedragsgestuurd adverteren' (dit wordt ook wel 'targeted advertising' of 'interest-based advertising' genoemd). U kunt deze websites herkennen aan de link 'Advertising Choices' in de advertentie. Onze advertentienetwerkpartners kunnen cookies plaatsen en gebruiken op onze websites en op de websites van derden. Ze doen dit om gegevens over uw activiteiten te verzamelen, zodat ze u online advertenties aan kunnen bieden die zijn gebaseerd op uw interesses. Wanneer een online-gedragsgestuurde advertentie van AbbVie bij u wordt weergegeven, ziet u het pictogram 'Ad Choices'. Als u op dit pictogram of de link klikt, wordt u doorgestuurd naar een website waar u het gebruik van uw browsegeschiedenis om u online-gedragsgestuurde advertenties aan te bieden kunt aanpassen of stopzetten. Als u dit gebruik stopzet, kunt u nog steeds online advertenties te zien krijgen, waaronder advertenties van AbbVie die zijn gebaseerd op andere informatie (bijvoorbeeld gebaseerd op de inhoud van de pagina die wordt bekeken in plaats van uw eerdere clickstream-activiteit).In sommige gevallen kunnen deze externe adverteerders nog steeds gegevens over uw browseractiviteiten verzamelen, maar zij zullen deze gegevens niet gebruiken om advertenties aan te bieden die gebaseerd zijn op uw eerdere browsegedrag. U kunt zich nu ook afmelden door hier te klikken.

U kunt zich ook afmelden voor bepaalde online-gedragsgestuurde advertenties via de consumententool van de Digital Advertising Alliance en de tool van het Network Advertising Initiative.


Sommige webbrowsers kunnen een 'do-not-track'-signaal sturen naar webdiensten waar uw browser mee communiceert. Op de datum waarop deze privacyverklaring is opgesteld bestaat er echter nog geen norm voor de wijze waarop er op deze signalen moet worden gereageerd. Daarom reageert AbbVie momenteel niet op deze signalen. U kunt zich echter via de hierboven vermelde methoden afmelden voor adverteerders die uw browsegeschiedenis gebruiken om online-gedragsgestuurde advertenties aan de bieden.

 

Links naar websites van derden en social media plugins

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op AbbVie Relaties waarnaar gelinkt wordt in deze privacyverklaring en geldt niet voor de websites van derden waar AbbVie Relaties naar kunnen linken, inclusief links naar externe websites of advertenties van derden. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van alle externe partijen te lezen voordat u persoonsgegevens met hen deelt.

AbbVie Relaties kunnen gebruikmaken van sociale-media-plug-ins (bijvoorbeeld de 'Vind ik leuk'-knop op Facebook en de 'Delen op Twitter'-knop) om u in staat te stellen op een eenvoudige manier informatie te delen met anderen. Wanneer u onze websites bezoekt als onderdeel van een AbbVie Relatie, kan de eigenaar van de sociale-media-plug-in en geïntegreerde sociale-mediaplatforms een cookie op uw apparaat plaatsen waarmee hij persoonsgegevens kan ontvangen die hem in staat stellen om personen die onze websites eerder hebben bezocht te herkennen. Als u bent ingelogd op een sociale-mediasite (bijvoorbeeld Facebook of Twitter) terwijl u onze website bezoekt, zorgt de sociale-media-plug-in ervoor dat de sociale-mediasite weet dat u onze website heeft bezocht. De sociale-media-plug-in stelt de sociale-mediasite ook in staat om informatie over uw activiteiten op onze site te delen met andere gebruikers van die sociale-mediasite. Deze instellingen voor het delen van gegevens worden beheerd door de sociale-mediasite. U kunt het privacybeleid van deze websites raadplegen voor informatie over hun beleid inzake privacy en het delen van gegevens.

Gebruikte Diensten en Dienstverleners

Adobe Analytics: Dienstverlener: Adobe Systems Software Ireland Companies, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland; Website: https://business.adobe.com/nl/products/analytics/adobe-analytics.html; Privacyverklaring: https://www.adobe.com/nl/privacy.html https://www.adobe.com/nl/privacy/marketing.html#online-advertising.

Google Analytics: Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Global: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com/intl/nl/about/analytics/; Privacyverklaring: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl.

Salesforce Marketing Cloud: Dienstverlener: Salesforce.com Netherlands BV, Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA, Amsterdam, Nederland.; Global: Salesforce.com, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, United States; Website: https://www.salesforce.com Privacyverklaring: https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/full_privacy/

 

Aanvullende informatie voor inwoners van Californië

Als u een inwoner van Californië bent, heeft u bepaalde rechten met betrekking tot het gebruik en de verstrekking van uw persoonsgegevens door AbbVie. Deze privacyvereisten zijn specifiek voor Californië en worden niet in de overige onderdelen van dit privacybeleid vermeld.

In overeenstemming met de gegevensverzamelingsactiviteiten die in dit privacybeleid worden vermeld, kunnen wij bepaalde categorieën en specifieke persoonsgegevens van u of andere externe partijen verzamelen. Wij verzamelen, gebruiken en verstrekken persoonsgegevens voor onze zakelijke en commerciële doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid. AbbVie verkoopt geen persoonsgegevens. Daarnaast ontvangt AbbVie geanonimiseerde gezondheidsinformatie van zorgmedewerkers en gezondheidsplannen, en kan deze delen met medewerkers en partners, in lijn met de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA). De door AbbVie ontvangen gezondheidsinformatie is geanonimiseerd op basis van ofwel de 'Safe Harbor'-methode, wat betekent dat bepaalde identificatoren direct uit de gezondheidsinformatie zijn verwijderd, of de 'Expert Determination'-methode van HIPAA, wat betekent dat een gekwalificeerd statisticus de gezondheidsinformatie die met AbbVie is gedeeld heeft beoordeeld en bevestigd heeft dat het risico dat een persoon op basis van de overgebleven gegevens kan worden geïdentificeerd heel klein is.

Als inwoner van Californië heeft u het recht om:

 • informatie te vragen over de persoonsgegevens die AbbVie de afgelopen 12 maanden over u heeft verzameld, gebruikt en verstrekt. Dit omvat:
  • de categorie van de verzamelde persoonsgegevens
  • de categorieën van bronnen waaruit uw persoonsgegevens zijn verzameld;
  • de zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor AbbVie uw persoonsgegevens heeft verzameld;
  • de categorieën van uw persoonsgegevens die voor een zakelijk of commercieel doel zijn verstrekt;
  • de categorieën van derden met wie AbbVie uw persoonsgegevens heeft gedeeld;
 • de specifieke persoonsgegevens die AbbVie de afgelopen 12 maanden over u heeft verzameld.
 • uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Indien u zich beroept op uw rechten als inwoner van Californië, zal AbbVie u niet discrimineren door andere prijzen of producten aan te bieden, of door u producten van een ander niveau of een andere kwaliteit aan te bieden, enkel en alleen vanwege uw verzoek. Voor bepaalde AbbVie Relaties kan het echter nodig zijn dat u toestemming geeft om uw persoonsgegevens te delen met AbbVie, bijvoorbeeld om de dienst te verlenen of om uw persoonsgegevens te gebruiken en te verstrekken om de AbbVie Relaties te kunnen leveren. Wanneer u uw recht op verwijdering uitoefent, kan het gebeuren dat u geen toegang meer heeft tot bepaalde onderdelen van AbbVie Relaties waarvoor uw persoonsgegevens nodig zijn om de dienst uit te voeren.

Zie het onderdeel Uw privacyrechten en -keuzes als u of uw gemachtigde vertegenwoordiger vragen heeft of een verzoek wilt/wil indienen om een van uw rechten die in deze sectie worden beschreven uit te oefenen. Nadat u uw verzoek heeft ingediend, zullen wij de informatie waarover wij beschikken gebruiken om uw identiteit (en indien van toepassing de identiteit van uw gemachtigde) te verifiëren en om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, indien van toepassing, te koppelen aan uw geverifieerde identiteit. Onze verificatieprocedure kan een verzoek om aanvullende informatie omvatten om uw identiteit of die van uw gevolmachtigde vertegenwoordiger te bevestigen of om bewijs te verkrijgen dat u uw gevolmachtigde vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven om namens u te handelen. Als onze verificatieprocedure succesvol is afgerond, zullen wij op uw verzoek reageren binnen de termijn en op de wijze die door de toepasselijke wetgeving worden voorgeschreven. Als we uw identiteit en/of die van uw gevolmachtigde vertegenwoordiger niet kunnen bevestigen of geen bewijs kunnen verkrijgen dat u uw gevolmachtigde vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven om namens u te handelen, zullen we proberen om contact met u op te nemen om u te informeren.

 

Aanvullende informatie voor sollicitanten

Als u gesolliciteerd heeft naar een baan bij AbbVie, kunnen de persoonsgegevens die samen met uw sollicitatie worden ingediend bestaan uit: uw cv; informatie over uw arbeidsverleden, opleiding en andere achtergrondinformatie; informatie over uw rijbewijs; uw BSN-nummer of vergelijkbare legitimatie (zoals vereist of toegestaan door de lokale wetgeving); sollicitatiebrief; licenties; eventuele vergunningen en certificeringen; referentiegegevens; en alle andere informatie die u verstrekt (bijvoorbeeld werkvoorkeuren, bereidheid om te verhuizen, onderscheidingen of professionele lidmaatschappen). Deze informatie kan afkomstig zijn van uzelf, een recruiter, uw referenties, eerdere werkgevers of uw onderwijsinstellingen.

In lijn met de toepasselijke wetgeving kunnen wij vragen stellen over het ras/de etnische afkomst, het geslacht, en de veteranen- en invaliditeitsstatus van onze sollicitanten, om naleving van gelijke kansen op de arbeidsmarkt te controleren. Wij verzoeken u om geen informatie in uw sollicitatie op te nemen die volgens de toepasselijke wetgeving als gevoelige informatie kan worden aangemerkt, tenzij dit specifiek gevraagd wordt of wettelijk vereist is. Gevoelige informatie omvat gegevens over ras, huidskleur, godsdienst, etniciteit, nationaliteit of nationale afkomst, leeftijd, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, medische of gezondheidsinformatie (met inbegrip van lichamelijke of geestelijke handicaps of zwangerschap), genetische of biometrische informatie, politieke of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van politieke partijen of vakbonden, status als veteraan, foto's, informatie over antecedentenonderzoek, justitiële gegevens zoals strafdossiers of informatie over andere gerechtelijke of administratieve procedures, of enige andere wettelijk beschermde status.

Persoonsgegevens zullen verwerkt worden op basis van ons legitieme belang om uw sollicitatie te verwerken, uw kandidatuur en kwalificaties te evalueren en om referentiecontroles uit te voeren. Wij kunnen ook navraag doen naar een strafblad en een antecedentenonderzoek uitvoeren na een voorwaardelijk arbeidsaanbod, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen persoonsgegevens uit uw sollicitatie ook verwerken voor juridische, regelgevings- of nalevingsdoeleinden, in overeenstemming met deze privacyverklaring. Persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor aanvullende administratieve doeleinden, zoals geaggregeerde managementrapportering, interne opleidingen en voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten.

Wij kunnen de gegevens over uw sollicitaties delen met recruiters, adviseurs, advocaten, aanbieders van antecedentenonderzoek en onze eigen filialen.

 

Aanvullende informatie voor zorgmedewerkers

Als u een zorgmedewerker bent, kunnen wij aanvullende categorieën persoonsgegevens verzamelen, zoals beschreven in dit onderdeel. We gebruiken en verstrekken de persoonsgegevens van zorgmedewerkers ook voor de aanvullende doelstellingen die in dit onderdeel worden beschreven. De categorieën persoonsgegevens die worden verzameld en de doelstellingen van het gebruik en de verstrekking die in dit onderdeel worden beschreven vormen een aanvulling op de verzameling, het gebruik en de verstrekking van persoonsgegevens die elders in deze privacyverklaring worden beschreven.

Aanvullende persoonsgegevens die AbbVie over zorgmedewerkers mag verzamelen
Als u een zorgmedewerker bent, kunnen we persoonsgegevens direct van u verzamelen, van derden zoals de organisatie waar u werkt, openbare bronnen, interacties met AbbVie (inclusief op internet beschikbare bronnen) en deelname aan door AbbVie gesponsorde of gesteunde initiatieven, zoals door AbbVie gesponsorde klinische onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, de databases van derden en mensen die die incidenten op het gebied van geneesmiddelenbewaking melden.

Wij kunnen de volgende aanvullende categorieën persoonsgegevens over zorgmedewerkers verzamelen:

 • professionele gegevens, zoals cv's of andere documenten of formulieren die rechtstreeks aan ons worden verstrekt; plaats van praktijk; functietitel; professionele contactgegevens; medisch specialisme; beroepslicentienummer; professionele kwalificaties en wetenschappelijke activiteiten (zoals eerdere ervaring met klinische onderzoeken, activiteit op sociale-mediaplatformen of andere websites, en deelname aan eerdere of lopende onderzoeken bij ons of andere bedrijven); organisatorische of institutionele betrekkingen; publicatie van academische of wetenschappelijke onderzoeken en artikelen; en lidmaatschap van verenigingen en besturen.
 • persoonsgegevens die verstrekt worden om deel te nemen aan door ons gesponsorde of ondersteunde initiatieven, zoals door ons gesponsorde klinische onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, online of persoonlijke seminars over productinformatie, educatieve evenementen en updates van klinische informatie
 • informatie over contacten met ons, zoals het soort bijeenkomsten dat wij hebben gehad, onderwerpen die aan de orde zijn geweest, uw kennis van en vragen over onze activiteiten en producten, het soort materiaal dat wij aan u hebben getoond, en alle feedback die u hebt gegeven, alsmede uw meningen over en routines betreffende voorschriften, patiënten, diagnoses, en automatische trackinggegevens die verzameld zijn tijdens online interacties met ons.
 • gegevens over betalingen en andere waardeoverdrachten die zijn ontvangen op basis van uw interacties met AbbVie, waaronder mogelijk uw identificatienummer voor de belastingdienst of nationaal identificatienummer (indien wettelijk vereist of toegestaan), bijdragen aan de kosten van educatieve evenementen (zoals inschrijvingskosten, reis- en verblijfkosten) en vergoedingen voor diensten, waaronder adviesdiensten

Aanvullend gebruik en openbaarmaking van de persoonsgegevens van zorgmedewerkers
We gebruiken en verstrekken de persoonsgegevens van zorgmedewerkers ook voor de volgende aanvullende doelstellingen.

 • Voor de uitvoering van ons contract met u, indien u of uw instelling met ons een overeenkomst voor advies, professionele dienstverlening of een andersoortige overeenkomst heeft gesloten.
 • Op basis van onze legitieme belangen in de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening zullen we de persoonsgegevens van zorgmedewerkers ook gebruiken en verstrekken om:
  • onze relatie met u te beheren en verbeteren, daaronder begrepen het plannen, organiseren en evalueren van onze samenwerking met u, en om contact met u op te nemen;
  • ervoor te zorgen dat wij u informatie verstrekken die aansluit bij uw deskundigheid, interesses en voorkeuren;
  • zorgmedewerkers te werven en evalueren voor deelname aan klinische onderzoeken, marktonderzoek en andere onderzoeken;
  • (markt)onderzoeken in de openbare en particuliere sector uit te voeren;
  • met u te communiceren over onze producten en programma's (afhankelijk van eventuele aanvullende toestemmingsvereisten met betrekking tot marketingcommunicatie), met u contact op te nemen over wetenschappelijke of educatieve programma's, onze patiëntondersteuningsprogramma's te beheren en u waar nodig toegang te verlenen, te reageren op productbestellingen en om productmonsters te verstrekken;
  • om onderzoek en analyses uit te voeren om onze producten, diensten, materialen en behandelingen te ontwikkelen en evalueren;
  • om interne boekhouding en analyses te kunnen doen in verband met onze interne richtlijnen en regels, zoals de AbbVie Code of Business Conduct.
 • Op basis van onze juridische verplichtingen en vanwege het algemeen belang zullen we de persoonsgegevens van zorgmedewerkers ook gebruiken en verstrekken voor:
  • veiligheidsbewaking, rapportages en audits en om te reageren op vragen of problemen met betrekking tot onze producten
  • naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van de door de gedragscodes van de sector opgelegde vereisten inzake het verzamelen van gegevens over betalingen en andere waardeoverdrachten van zorgmedewerkers en de openbaarmaking van dergelijke gegevens, met inachtneming van de toepasselijke lokale toestemmingsvereisten om dergelijke gegevens te publiceren op een manier die de zorgmedewerker individueel identificeert

 

Aanvullende informatie voor deelnemers aan patiënten- en klantenprogramma's

Wij kunnen aanvullende categorieën persoonsgegevens verzamelen over deelnemers aan AbbVie's patiënten- en klantenprogramma's, zoals beschreven in dit onderdeel, met inbegrip van programma's voor patiëntenondersteuning en loyaliteitsprogramma's. We kunnen de persoonsgegevens van deelnemers ook gebruiken en verstrekken voor de aanvullende doelstellingen die in dit onderdeel worden beschreven. De categorieën persoonsgegevens die worden verzameld en de doelstellingen van het gebruik en de verstrekking die in dit onderdeel worden beschreven, vormen een aanvulling op de verzameling, het gebruik en de verstrekking van persoonsgegevens die elders in deze privacyverklaring worden beschreven.

Aanvullende persoonsgegevens die AbbVie verzamelt voor patiënten- en klantenprogramma's
Als u deelneemt aan een patiënten- of klantenprogramma, kunnen wij de volgende aanvullende categorieën persoonsgegevens over u verwerken die wij direct van u, of van uw zorgmedewerkers, zorgverzekeraars en aan hen gelieerde partijen hebben ontvangen:

 • contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer
 • persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum en geslacht
 • gegevens die zijn verzameld of aangemaakt met betrekking tot uw gebruik van onze programma's en diensten
 • financiële informatie met betrekking tot de kwalificatie voor bepaalde inkomensgebaseerde en financiële steunprogramma's, inclusief uw sociale-zekerheidsnummer of nationaal identificatienummer (indien wettelijk toegestaan of vereist)
 • gevoelige informatie zoals gezondheidsgegevens met betrekking tot uw ziekte of aandoening, uw medische voorgeschiedenis, behandeling, reden voor stopzetting, gegevens over het actieve ziektebeheer, en verzekeringsdekking en -uitkeringen naar aanleiding van uw gebruik van onze producten

Aanvullend gebruik van gegevens in het kader van patiënten- en klantenprogramma's
Met uw toestemming gebruiken wij uw persoonsgegevens en maken deze openbaar als onderdeel van uw programmadeelname om het programma te administreren en beheren, bijvoorbeeld om het programma af te stemmen op uw behoeften, producten en diensten te leveren, om loyaliteitsprogramma's te administreren, u eraan te herinneren om het product volgens de voorschriften te gebruiken of een navulling van het product te verkrijgen en om u te voorzien van ondersteuning, communicatie en materialen met betrekking tot uw behandeling en het programma. We kunnen ook contact opnemen met uw zorgmedewerker voor informatie over de geneesmiddelenveiligheid en om uw zorgmedewerker te voorzien van informatie over uw geneesmiddel en uw deelname aan een programma.

Op basis van onze juridische verplichtingen en vanwege het algemeen belang kunnen we uw persoonsgegevens in onze programma's gebruiken en verstrekken voor veiligheidsbewaking, rapportages en audits, om te reageren op vragen of problemen met betrekking tot onze producten en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij zullen persoonsgegevens die u niet direct identificeren ook gebruiken voor de compatibele doeleinden van analyses, onderzoek en gerelateerde publicaties, waaronder de evaluatie, ontwikkeling en verbetering van de programma's en hieraan gerelateerde diensten, producten en geneesmiddelen van AbbVie.

 

De privacy van kinderen

AbbVie verzamelt niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar. Alle AbbVie Relaties die betrekking hebben op kinderen worden uitsluitend gericht op en gecommuniceerd met ouders en verzorgers. Als u als ouder of voogd ontdekt dat uw kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via een van de kanalen in het Uw privacyrechten en -keuzes onderdeel, en wij zullen met u samenwerken om deze kwestie op te lossen.

 

Onze contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u andere vragen of verzoeken heeft met betrekking tot privacy, kunt u contact opnemen met ons of ons Global Privacy Office, waaronder onze Data Protection Office, via de onderstaande contactgegevens. U kunt zich ook afmelden of uitschrijven voor onze programma's of diensten.

U kunt voor uw vragen of verzoeken met betrekking tot privacy contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected] of door ons gratis te bellen op 1-800-255-5162. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres:
Klantenservice AbbVie
T.a.v.: Privacy
Department 36M
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064-6163

Vermeld in al uw berichten aan ons het e-mailadres dat u gebruikt heeft om zich te registreren (indien van toepassing), het webadres, de mobiele applicatie of het specifieke programma waar u uw persoonsgegevens heeft ingevuld (bijvoorbeeld AbbVie.com) en een gedetailleerde uitleg van uw verzoek. Als u uw persoonsgegevens wilt verwijderen, aanpassen of corrigeren en u neemt per e-mail contact met ons op, schrijf dan 'Verzoek tot wissen' of 'Verzoek tot wijziging/correctie' in de onderwerpregel. We zullen tijdig reageren op alle redelijke verzoeken. Het kan voorkomen dat we uw identiteit moeten controleren om bepaalde verzoeken te kunnen verwerken.

 

Uw privacyrechten en -keuzes

Krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u het recht hebben om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en/of deze te rectificeren, blokkeren of wissen, persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, uw toestemming te allen tijde in te trekken (dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van eerdere gegevensverwerking) of bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien wij niet in staat zijn om de gevraagde gegevens te verstrekken of om de gevraagde wijzigingen door te voeren, zullen wij die beslissing motiveren. Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit gegevensbescherming.

U kunt eventueel bezwaar maken tegen de verwerkingsactiviteiten die in dit privacybeleid worden beschreven en die gebaseerd zijn op onze legitieme belangen.

U kunt uw vragen of verzoeken met betrekking tot privacy hier indienen.

 

Gegevensbeveiliging en -bewaring

AbbVie gebruikt passende technische, administratieve en fysieke controles om de persoonsgegevens die via AbbVie Relaties worden verzameld redelijkerwijs te beveiligen. Er bestaat echter altijd een risico dat onbevoegde derden een internetbericht onderscheppen of dat iemand een manier vindt om onze beveiligingssystemen te omzeilen. We vragen u daarom dringend om voorzichtig te zijn als u persoonsgegevens via het internet verstuurt, met name informatie over uw gezondheid. Wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens. Daarom dient u, wanneer u persoonsgegevens met ons deelt, de voordelen en de risico's af te wegen.

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de uitvoering van de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, tenzij anders wordt vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving. De criteria die worden gehanteerd om onze bewaartermijnen te bepalen zijn onder meer: (i) de duur van onze lopende AbbVie Relatie met u; (ii) of er een wettelijke bewaarplicht of een best practice met betrekking tot de bewaarplicht bestaat waaraan wij ons moeten houden; en (iii) of bewaring nodig is in het kader van een rechtszaak of een juridisch onderzoek.

 

Internationale overdracht van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens internationaal overdragen zoals in dit onderdeel wordt beschreven.

Overdrachten tussen ondernemingen
Persoonsgegevens kunnen overgedragen en verwerkt worden door en tussen AbbVie Inc. in de Verenigde Staten, de moedermaatschappij van AbbVie en aan haar gelieerde ondernemingen in andere landen. Voor een volledig overzicht van de aan AbbVie Inc. gelieerde ondernemingen en hun rechtsgebieden, zie onze meest recente SEC-documentatie hier. Onze onderneming heeft verschillende overeenkomsten voor gegevensoverdracht tussen ondernemingen, die gebaseerd zijn op modelcontracten van de Europese Unie en betrekking hebben op de overdracht van persoonsgegevens tussen AbbVie Inc. en haar dochterondernemingen wereldwijd om een adequate bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. U kunt kopieën van deze overeenkomsten aanvragen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Gegevensoverdracht aan verkopers, leveranciers en zakenpartners
Ook onze verkopers, leveranciers en zakenpartners in andere landen kunnen persoonsgegevens overdragen en verwerken. Elke internationale overdracht van persoonsgegevens aan derden, ook buiten de EER, zal plaatsvinden met inachtneming van de beperkingen en vereisten inzake internationale gegevensoverdrachten die krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing zijn, met inbegrip van, indien van toepassing, het gebruik van EU-modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens aan gegevensverwerkers of verwerkingsverantwoordelijken.

 

Toegang tot onze wereldwijde websites

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door AbbVie in de Nederland. Als u deze site bezoekt vanuit een ander land dan de Nederland, resulteert uw communicatie met ons in de internationale overdracht van persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken met uw toestemming, om een contract tussen u en ons uit te voeren, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of wanneer wij een legitiem belang hebben. Deze legitieme belangen omvatten administratieve activiteiten en het voldoen aan uw verzoeken.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend op de manier die wordt beschreven in de privacyverklaring die van kracht was toen de persoonsgegevens werden verzameld. Wij behouden ons echter het recht voor om, met inachtneming van de toepasselijke toestemmingsvereisten, de voorwaarden van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen in dit privacybeleid worden direct op deze pagina geplaatst en zullen vergezeld gaan van een nieuwe ingangsdatum bovenaan deze pagina. We adviseren u om deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Alle persoonsgegevens die worden verzameld door uw gebruik van AbbVie Relaties zullen behandeld worden in overeenstemming met de op dat moment
geldende privacyverklaring.


Bericht voor klanten/leveranciers

AbbVie verzamelt gegevens, waaronder informatie herleidbaar tot personen, betreffende klanten, medische- en paramedische beroepsbeoefenaren, deskundigen uit de branche, leveranciers, dienstverleners, zakenpartners met wie AbbVie een zakelijke of commerciële relatie heeft. Deze informatie, herleidbaar tot personen, bevindt zich in systemen die door AbbVie worden beheerd, zodanig dat AbbVie voldoet aan de regelgevende meldplicht, diensten en relaties beheert, betalingsverplichtingen beheert en reageert op verzoeken zoals rechtens vereist. De systemen van AbbVie bevatten basisgegevens van personen, zoals naam, functie, beroepsmatige connecties en contactgegevens, alsmede gegevens over activiteiten die AbbVie eventueel nu en in het verleden heeft (gehad) met klanten, medische en paramedische beroepsbeoefenaren, deskundigen uit de branche, leveranciers, dienstverleners en zakenpartners. AbbVie slaat alle identificerende persoonsgegevens op een veilige manier en overeenkomstig toepasselijke wetgeving en normen op. AbbVie mag persoonsgegevens over u doorgeven aan andere AbbVie-locaties over de hele wereld, waaronder de Verenigde Staten en andere landen waarin misschien niet dezelfde gegevensbeschermende voorschriften worden gehanteerd als in uw land. AbbVie-locaties over de hele wereld zijn echter verplicht identificerende persoonsgegevens te beschermen en te behandelen op een manier die overeenkomt is met deze mededeling en in overeenstemming is met het beleid van AbbVie BV en de toepasselijke wetgeving.

Klanten, medische- en paramedische beroepsbeoefenaren, deskundigen uit de branche,  leveranciers, dienstverleners, zakenpartners hebben het recht gratis informatie te ontvangen over de gegevens die we over u bezitten en uw identificerende persoonsgegevens die in de systemen van AbbVie worden bewaard op verzoek te (laten) wijzigen of te verwijderen. Gelieve hiertoe contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: 
[email protected] (VS)