Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Onze algemene verkoop- en leveringvoorwaarden. Je vindt hier belangrijke voorwaarden over bijvoorbeeld prijs en levering, betaling,  eigendomsvoorbehoud, opschorting en ontbinding, overmacht, retournering, garantie en aansprakelijkheid en eigendomsrechten.

Inkoopvoorwaarden

Onze standaard algemene voorwaarden voor de aankoop van goederen en/of diensten door AbbVie. Deze voorwaarden gaan over garanties en aansprakelijkheid, levering, vervoer, verpakking, eigendom, risico op verlies, prijs en betaling en meer.

Gebruiksvoorwaarden

Onze online gebruiksvoorwaarden en de richtlijnen voor ons YouTube kanaal. Hier staan onder andere voorwaarden in over het gebruik van onze website, intellectueel eigendom, privacy, beveiliging en aansprakelijkheid.