Europese Commissie keurt atogepant (AQUIPTA®) goed voor migraine

Migraine

In Nederland hebben meer dan 2 miljoen mensen last van migraine. Bij vrouwen komt migraine drie keer zoveel voor dan bij mannen. Het staat voor hen op de tweede plaats van meest invaliderende ziektes ter wereld1. Migraine is een hersenziekte die een grote impact heeft op het leven van de mensen die eraan lijden. Patiënten kunnen tijdens een aanval meestal niets anders doen dan afwachten tot het weer over gaat. Vaak liggen ze met veel pijn stil op bed in een donkere omgeving, omdat licht of geluid niet te verdragen is. Dit verhindert hen om dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. 

Naast het persoonlijk leed bedragen de economische kosten voor de Nederlandse maatschappij, als gevolg van verminderde productiviteit en verloren werkdagen, jaarlijks tussen de € 2,3 en € 4,2 miljard2. Veel patiënten zijn dan ook onderdeel van de beroepsbevolking: migraine komt het meest voor tussen de 40 en 54 jaar3Atogepant

Atogepant is een eenmaal daagse orale CGRP-receptor antagonist die kan worden ingezet voor de preventie van episodische en chronische migraine. Bij chronische migraine heeft een patiënt minimaal 15 dagen per maand hoofdpijn, waarvan minstens 8 dagen migraine, gemeten over een periode van 3 maanden. Bij episodische migraine heeft een patiënt 14 dagen hoofdpijn per maand of minder, gemeten over een periode van 3 maanden.

* Atogepant (AQUIPTA®) is geïndiceerd voor de preventie van migraine bij volwassenen die tenminste 4 migrainedagen per maand hebben4.