Passende zorg in het Albert Schweitzer ziekenhuis

Het originele artikel is op 15 april 2024 gepubliceerd op Skipr

In het zorglandschap staat passende zorg centraal. Dit concept, als rode draad door het Integraal Zorg Akkoord, draait om zorg die waarde gedreven is en samen met en rondom de patiënt tot stand komt. Een treffend voorbeeld hiervan is het optimaliseren van zorg voor patiënten met chronische hematologische aandoeningen in het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz).

Een belangrijke sparringpartner in dit project was AbbVie: een organisatie die zich inzet om de Nederlandse gezondheidszorg te verbeteren door samen te werken met verschillende partners en niet te focussen op geneesmiddelen alleen, maar op de complete patiëntreis.

Met een groot verbeterproject beoogden AbbVie en de afdeling Hematologie in het ASz de zorg beter aan te laten sluiten bij patiënten, zodat ze persoonlijker, eerder en beter geholpen worden. Drs. Eva de Jongh, hematoloog en initiatiefnemer, en projectleider Esther Snoek leggen uit hoe het project is ontstaan en wat het heeft opgeleverd. 

Kleinere initiatieven opgeschaald

Drs. Eva de Jongh: “Het project vloeit voort uit diverse kleinere initiatieven binnen onze afdeling. Deze hadden prachtige resultaten, maar slechts voor een deel van onze patiënten. Daarom zijn we gaan kijken hoe we deze initiatieven toegankelijk konden maken voor al onze patiënten met chronische hematologische aandoeningen”.

In samenspraak met patiënten is een team van hematologen, verpleegkundigen en apothekers begin 2020 gestart met het integreren van de werkwijze in de zorgpaden. Het streven was om passende zorg te bieden, beter afgestemd op de behoeften van elke individuele patiënt.

Veel concrete resultaten

Het project heeft mooie resultaten opgeleverd zoals het reduceren van ziekenhuisbezoeken. Drs. Eva de Jongh: "Wij hebben veel patiënten uit de regio Dordrecht maar ook van daarbuiten, die vaak ver reizen. Door de nieuwe werkwijze is hun polibezoek nu via beeldbellen mogelijk, kunnen ze medicatie aan huis geleverd krijgen en bloedprikken in hun omgeving. Dit soort voorzieningen zijn voor patiënten die intensieve en langdurige behandelingen ondergaan echt een uitkomst.

Een ander beoogd resultaat was het verbeteren van therapietrouw. Drs. Eva de Jongh: “Therapietrouw is enorm belangrijk voor een succesvolle behandeling. Enerzijds vanwege de effectiviteit, maar ook om de toxiciteit binnen de perken te houden. Daarom stellen we elektronische medicijndoosjes beschikbaar. Om onze patiënten hierin te ondersteunen, houden we samen met de apothekers in de gaten of patiënten extra begeleiding of uitleg nodig hebben. Daarnaast bespreken we met de patiënt de uitkomsten van PROM-vragenlijsten, die zowel gaan over het gevoel van gezondheid in het algemeen als specifiek zijn afgestemd op het ziektebeeld om zo een completer beeld te vormen van hoe het op dat moment met de patiënt gaat en waar deze behoefte aan heeft.”

Tot slot was een belangrijk onderdeel het verzamelen en analyseren van patiëntgegevens. "Door de registratie van data door onze zorgverleners en de PROM-vragenlijsten, hebben we meer inzicht gekregen in de ervaringen, behoeften en behandeluitkomsten van onze patiënten," legt drs. De Jongh uit. "De eerste analyses hebben al belangrijke inzichten opgeleverd die ons helpen de zorg verder te verbeteren." Esther Snoek vult aan: "Ondanks ICT-uitdagingen konden we waardevolle data uit de systemen halen.

Een cruciale stap

De datagedreven aanpak zorgt ervoor dat de afdeling Hematologie niet alleen de huidige zorg kan verbeteren, maar ook toekomstige behandelingen beter kan afstemmen op de persoonlijke situatie van de patiënt. Het is een cruciale stap naar meer gepersonaliseerde en effectieve zorg, waarbij elke patiënt de best mogelijke behandeling krijgt.

Terugkijkend benadrukt drs. De Jongh enkele punten. Allereerst het belang van doelgericht te werk te gaan. “Een belangrijk leerpunt is het vroeg betrekken van een methodoloog met epidemiologische kennis. Zo kan je vanaf het begin gezamenlijk bepalen welke vraagstellingen je wil onderzoeken en welke data daarvoor nodig zijn, in plaats van dat je zorgverleners onnodig veel data laat registreren en patiënten onnodig veel vragenlijsten laat invullen. Ook wijst ze op het belang van het leren en verbeteren. "We zijn enorm blij met deze resultaten, maar er valt nog zoveel te winnen. Ook elke stap die we hierna zetten, heeft  als doel om onze zorg nog persoonlijker en effectiever te maken."