Het Kleine Heldenhuis

Nazorg bij vroeggeboorte

Het werkende leven weer oppakken

In het Kleine Heldenhuis krijgt een te vroeg geboren baby, evenals zijn of haar ouders, broertje(s) en zusje(s), multidisciplinaire medische én psychosociale nazorg. Hierin is veel aandacht voor de emotionele rollercoaster waar het gezin, eenmaal weer thuis, dikwijls in belandt.

Begrip op de werkvloer voor deze heftige tijd is belangrijk om later, als de storm weer is gaan liggen, de draad van het werkende leven weer op te kunnen pakken. Samen met de zorgverleners van Het Kleine Heldenhuis wordt daar actief naartoe gewerkt. AbbVie ondersteunt dit initiatief met kennis, netwerk en middelen.