Radboudumc zet in op werkbehoud

Het tij keren voor mensen met kanker.

Baanverlies door kanker

Een kwart van de mensen met kanker verliest zijn of haar baan. Ook mensen die chronisch ziek zijn, hebben moeite hun baan te behouden. Een verontrustend gegeven omdat patiënten die hun baan verliezen, minder snel herstellen, een grotere kans hebben op een depressie en vaker een beroep doen op een uitkering.

In het Radboudumc willen ze dit tij keren. Daarom zijn klinisch arbeidsgeneeskundigen aangesteld die de patiënt vanaf diagnose begeleiden en ondersteunen in vragen rondom werk en maatschappelijke deelname. Lees ook Zorgvisie 'Werk als behandeldoel: écht perspectief'.