TARGET@WORK

Blijven werken als behandeldoel

Gezonder, zelfverzekerder én veerkrachtiger

Werk als behandeldoel; dát is Target@Work. Met dit initiatief geven we gehoor aan diverse onderzoeken die bevestigen dat werken gezonder, zelfverzekerder én veerkrachtiger maakt om zodoende fysieke en emotionele uitdagingen, die helaas bij een chronische ziekte horen, aan te gaan.

Met ondersteuning van AbbVie vertaalde de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie dit uitgangspunt naar de praktijk. Arbeidsparticipatie werd opgenomen in een richtlijn en in divers (educatie)materiaal werd onderstreept hoe belangrijk het is om werk onderdeel te laten uitmaken van het behandelplan. Inmiddels hebben meer dan honderd reumatologen en reumaverpleegkundigen binnen zes centra het thema werk als behandeldoel aangekaart. Lees ook SKIPR 'De zorg krijgt steeds meer oog voor het werk van de patiënt'.