Paper 'Werkbehoud bij ziekte'

Oproep om de kloof tussen arbeid en zorg te verkleinen

Mensen in staat stellen te blijven werken

Voor mensen met een chronische aandoening, maar ook voor mensen die kampen met de (chronische) gevolgen van een ziekte, is behoud van of terugkeer naar werk lastig. De gezondheidszorg in Nederland is vooral gericht op behandelen en genezen van de aandoening en minder op herstel van functioneren in werk en privé. Terwijl werk voor veel mensen erg belangrijk is. Naast meedoen in de maatschappij, biedt werk structuur en zingeving. En het zorgt voor inkomen en financiële zekerheid.

Daarom roepen de Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid (Patiëntenfederatie NL, Long Alliantie, NFK en VMCE) op tot integraal beleid dat de kloof tussen arbeid en zorg verkleint en mensen in staat stelt om binnen hun mogelijkheden, wensen en behoeften op verantwoorde wijze te kunnen (blijven) werken.

Op 9 november 2021 is de position paper ‘Werk(behoud) bij ziekte’ door de Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid aangeboden aan SZW en VWS Kamerleden. AbbVie ondersteunt deze missie. Benieuwd waar de organisaties voor pleiten? Download de position paper.

Lees de blog op Skipr van Dianda Veldman, directeur-bestuurder
Patiëntenfederatie Nederland

Bouw de brug tussen werk en gezondheid
Bouw de brug tussen werk en gezondheid