Skip to main content

Transparantie & Regelgeving

Onze medewerkers houden zich aan de specifieke wet- en regelgeving die geldt voor onze branche.

AbbVie: Open en transparant in wetenschappelijk onderzoek

De samenleving vraagt om openheid. Daarom is het Transparantieregister Zorg opgericht door diverse belangrijke zorgpartijen, waaronder de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en de verenigingen voor artsen. AbbVie is lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Bij AbbVie werken we nauw samen met zorgprofessionals en patiëntenorganisaties op het vlak van informatie-uitwisseling, educatie en zorgprogramma’s. Daarbij zijn we open en transparant met als doel de samenwerking tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en AbbVie inzichtelijk te maken.

Bezoek www.abbvie.com voor meer informatie over ethiek, compliance, transparantie, beleid en wet- en wetgeving.

Inzichtelijke samenwerking

Het is onze overtuiging dat optimale zorg tot stand komt door middel van een sterke multidisciplinaire samenwerking tussen alle partijen in de zorg. Op www.transparantieregister.nl staat alle informatie over financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorginstellingen, patiëntenverenigingen en de farmaceutische organisaties.

Ondersteuning patiëntenverenigingen

Sinds 2015 worden patiëntenorganisaties ook in het register gemeld. De Gedragscode bepaalt tevens dat vergunninghouders en patiëntenorganisaties transparant zijn over hun financiële relaties. Er is voor gekozen ook deze relaties vanaf 1 januari 2015 onder te brengen in het Transparantieregister Zorg.

Bij ieder sponsorverzoek maken wij de afweging: draagt dit bij aan het verbeteren van de zorg voor en de kwaliteit van leven van mensen met ernstige, vaak chronische aandoeningen. In 2022 heeft dit geleid tot ondersteuning van uiteenlopende projecten van meerdere patiëntenorganisaties met een totaalbedrag (dus voor alle organisaties in totaal) van zo’n 38.000 euro (in 2021 was dit 91.000 euro).

Klinisch onderzoek

AbbVie investeerde in 2022 een totaalbedrag van € 2.279.280 in Onderzoek & Ontwikkeling in Nederland (in 2021 was dit €2.219.267). Voor klinisch onderzoek werken we samen met ca. 40 ziekenhuizen.

Download de Transparency Disclosure Methodological Notes om te zien wat onder de financiële ondersteuning van Onderzoek & Ontwikkeling valt. Bekijk hier de Nederlandse data voor EFPIA transparantie rapportage (alle bedragen in Euro).

Meer over Klinisch Onderzoek

Wet- en regelgeving

Naast transparantie over samenwerking, kenmerkt onze branche zich door specifieke wet- en regelgeving. Dit hoort bij ons en is vast onderdeel van ons dagelijks handelen. We zetten de belangrijkste wet- en regelgeving op een rij:

  • Geneesmiddelenwet 
    De Geneesmiddelenwet regelt in Nederland zaken rondom de productie, de handel, het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen.
  • Code Geneesmiddelen Reclame
    Als sector namen we zelf het initiatief voor de Code Geneesmiddelen Reclame. In deze gedragscode staan heldere regels over geoorloofde reclame voor geneesmiddelen en interacties richting zorgprofessionals. Ga voor meer informatie naar www.cgr.nl.

Duurzaam betaalbare zorg

De geneesmiddelensector zet zich in om samen met zorgpartijen de zorg betaalbaar te houden. Een verantwoorde inzet en gebruik van geneesmiddelen draagt bij aan duurzaam betaalbare zorg. Op de website van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt u meer informatie over dit onderwerp.