Skip to main content

AbbVie ondertekent Charter Diversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf

28 oktober 2021 | Werken bij AbbVie

Donderdag 28 oktober - Vandaag zette Lennaert Rijken, General Manager bij AbbVie Nederland zijn handtekening onder de Charter Diversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf. Hiermee committeert het bedrijf zich eraan serieus werk te maken van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Een concreet actieplan ligt daaraan ten grondslag.

Binnen AbbVie vormt Embracing Diversity & Inclusion een belangrijke pijler in de cultuur van de organisatie. Het is één van de kernwaarden die de organisatie wereldwijd uitdraagt. “Sinds 2020 ligt er voor onze kantoren in Hoofddorp en Zwolle een visie en plan voor Equity, Equality, Diversity and Inclusion (EED&I). Centraal staat dat we een werkplek willen zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn. Onze Culture Teams spelen hierin een voortrekkersrol door het net op te halen in de organisatie, onderwerpen op de agenda te zetten en te werken aan bewustzijn, zoals bijvoorbeeld: wat is jouw ‘unconscious bias’. Hiermee houden we onszelf scherp en werken we continu aan verbetering.”

Mensen met afstand tot arbeidsmarkt
Het Charter Diversiteit richt zich op meerdere dimensies van diversiteit: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Rijken: “Onze medewerker tevredenheidsonderzoeken tonen dat we het al goed doen op het vlak van eerlijke behandeling ongeacht gender, culturele achtergrond of seksuele geaardheid. Toch is er altijd ruimte voor verbetering. Wij focussen ons in eerste instantie op gender en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door ziekte of een handicap.”

Concrete acties
Door de handtekening te zetten onder het Charter Diversiteit committeert AbbVie zich ook aan een concreet actieplan. “Zowel op het vlak van personeelsbeleid als op het creëren van draagvlak en bewustzijn zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Zo zijn vacatureteksten bijgesteld, het wordt meegenomen in aannamebeleid en het komt aan bod in de beoordeling van onze managers. Ook zetten we in op workshops, lezingen, medewerkersnetwerken, zoals ‘Women Leaders in Action’ en grijpen we dagen zoals Juneteenth aan voor bewustzijn en reflectie. Om het gat te dichten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door ziekte of een handicap, werken we samen met Emma at Work”, aldus Rijken.  

Lees ook het persbericht van SER Diversiteit in bedrijf hier