Skip to main content

Europese commissie geeft goedkeuring voor Skyrizi (risankizumab) voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis

1 mei 2019 | Immunologie

-Goedkeuring is gebaseerd op resultaten van klinische onderzoeken die de effectiviteit op de vermindering van de psoriasis plaques onderzochten op week 16 en na 1 jaar bij een onderhoudsdosering van iedere 12 weken1-2

-Patiënten met matige tot ernstige psoriasis hebben met deze goedkeuring toegang tot een alternatieve therapeutische optie3

-Psoriasis is een chronische huidaandoening die 2 à 3 op de honderd mensen in Nederland -treft4-6


Biofarmaceutisch bedrijf AbbVie heeft vandaag goedkeuring gekregen van de Europese Commissie voor de introductie van Skyrizi voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in aanmerking komen voor een systemische behandeling. De goedkeuring is ontvangen op basis van vier fase 3 studies, waaraan meer dan 2.000 patiënten hebben deelgenomen. Risankizumab is onderdeel van een samenwerking tussen Boehringer Ingelheim en AbbVie, waarbij AbbVie de ontwikkeling en markttoetreding wereldwijd leidt.

Fysieke en psychologische impact

Psoriasis is een chronische huidaandoening die in Nederland 2 à 3 op de honderd mensen treft6. Psoriasis heeft grote impact op het leven van patiënten, niet alleen fysiek maar ook op psychologisch en sociaal gebied. Veel patiënten bereiken behandeldoelen onvolledig of verliezen in de loop van de tijd respons4-6. Het merendeel van de mensen met psoriasis ervaart schaamte, angst en depressieve gevoelen7.

IL-23p19 remmer

Risankizumab is een interleukine-23 remmer (IL-23) die aangrijpt op de p19-subunit, en zo het aantal ontstekingsbevorderende Th-17-cellen vermindert. Hierdoor neemt de ontsteking af en verminderen de symptomen2.

***

Referenties:

1 Gordon K, et al. Efficacy and safety of risankizumab in moderate-to-severe plaque psoriasis (UltIMMa-1 and UltIMMa-2): results from two double-blind, randomised, placebo-controlled and ustekinumab-controlled phase 3 trials. The Lancet. 2018 Aug 25;392(10148):650-661.

SKYRIZI productinformatie.

Papp K.A., et al. Risankizumab versus Ustekinumab for Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis. N Engl J Med. 2017 Apr 20; 376:1551-1560.

4 Federatie Medisch Specialisten. Pathofysiologie en therapeutische aangrijpingspunten bij psoriasis. https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/psoriasis/pathofysiologie_en_therapie_bij_psoriasis.html

5 Mroweitz, U., et al. Definition of treatment goals for moderate to severe psoriasis: a European consensus. Arch Dermatol Res. 2011 Jan; 303(1): 1–10.

Levin, et al. Biologic fatigue in psoriasis. J Dermatolog Treat. 2014 Feb;25(1):78-82. doi: 10.3109/09546634.2013.826341.

7Krueger G, et al. Arch Dermatol. National Psoriasis Foundation Patiënten Survey 2001;137:280